เปิดรายชื่อ 36 ประเทศทั่วโลก ผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียม ให้คุณค่าแก่ความรักของทุกคน

15 มิ.ย. 67

เปิดรายชื่อ 36 ประเทศทั่วโลก ผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียม ให้คุณค่าแก่ความรักของทุกคน ให้คู่รักทุกเพศสามารถแต่งงานได้อย่างเสมอภาคกัน

Pride Month เป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มหลากหลายทางเพศ หลายประเทศกำลังต่อสู้เรื่องสมรสเท่าเทียม เพื่อให้คู่รักทุกเพศมีความเท่าเทียมกัน เพื่อจะได้สิทธิประโยชน์ทางกฎหมายรองรับ โดยปัจจุบันมี 36 ประเทศที่เห็นคุณค่าของความรักแบบไม่จำกัดเพศของกลุ่ม LGBTQ+ เปิดโอกาสให้มีกฎหมายสมรสเท่าเทียม และไทยก็กำลังจะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่กำลังเข้าสู่กระบวนการนี้

1. เนเธอร์แลนด์

วันที่รับรอง: 1 เมษายน 2001

เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศแรกที่ออกกฎหมายให้การแต่งงานของคนเพศเดียวกันถูกต้องตามกฎหมาย คู่รักเพศเดียวกันในประเทศมีสิทธิสมรส หย่า รับเลี้ยงบุตรบุญธรรมและเข้าถึงบริการผสมเทียมได้ หลังกฎหมายผ่านปัจจุบันมีคู่สมรสเพศเดียวกันแล้วประมาณ 20,000 คู่ นอกจากจะมีผลต่อสามัยชนแล้ว ยังครอบคลมถึงพระราชวงศ์ด้วย โดยกษัตริย์หรือราชินีสามารถอภิเษกสมรสกับบุคคลเพศเดียวกันได้ โดยไม่ต้องสละสิทธิในการขึ้นครองราชย์

2. เบลเยียม

วันที่รับรอง: 1 มิถุนายน 2003

เบลเยียมเป็นประเทศที่สอง ที่ให้การแต่งงานของเกย์เป็นสิ่งถูกกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2003 เบลเยียมยังได้ให้สิทธิแก่คู่รักเพศเดียวกันในการรับบุตรบุญธรรมด้วย ในอดีตการสมรสกับบุคคลเพศเดียวกันสัญชาติอื่นหรือระหว่างบุคคลเพศเดียวกันสัญชาติอื่นด้วยกันเองไม่สามารถกระทำได้หากประเทศเจ้าของสัญชาติไม่อนุญาต อย่างไรก็ตามได้มีคำสั่งรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2004 ที่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวสามารถสมรสได้ แม้ประเทศเจ้าของสัญชาติจะไม่อนุญาตก็ตาม ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลเพศเดียวกันทุกคู่ทำการสมรสได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

3. สเปน

วันที่รับรอง: 3 กรกฎาคม 2005

สเปนเป็นหนึ่งในประเทศที่การแต่งงานของเกย์เป็นสิ่งถูกกฎหมาย การแต่งงานของเพศเดียวกันถูกกฎหมายมาตั้งแต่ปี 2005 คู่รักเพศเดียวกันสามารถสมรสและรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม ในปีแรกของการประกาศใช้กฎหมาย คู่ครองเพศเดียวกันกว่า 4,500 คนได้ทำการสมรส ทางการสเปนยังอนุญาตให้ชาวสเปนสามารถสมรสกับบุคคลต่างชาติ แม้ว่าประเทศเจ้าของสัญชาติจะไม่รับรองความเป็นคู่ครองทางกฎหมายก็ตาม อย่างไรก็ตาม คู่ครองหนึ่งคนนั้นจะต้องมีสัญชาติสเปนจึงจะสามารถสมรสได้ แต่บุคคลต่างชาติสองคนอาจสมรสกันได้หากทั้งคู่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสเปนโดยชอบด้วยกฎหมาย

afp__20230514__33f22j6__v1__h

4. แคนาดา

วันที่รับรอง: 20 กรกฎาคม 2005

กระบวนการนี้เริ่มต้นขึ้นในปี 2003 เมื่อออนแทรีโอและบริติชโคลัมเบียกลายเป็นสองรัฐแรกที่ออกกฎหมายให้การแต่งงานของคนเพศเดียวกันถูกกฎหมายเฉกเช่นคู่สมรสทั่วไป ก่อนที่ต่อมาจะมีพระราชบัญญัติการแต่งงานของพลเมืองของรัฐบาลกลาง มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2005 กฎหมายนี้เป็นกฎหมายระดับประเทศที่ใช้ร่วมกัน คู่สมรสสามารถเลือกประกอบพิธีได้ทั้งทางศาสนาและทางราชการ โดยมีบาทหลวงและผู้พิพากษาเป็นผู้มีอำนาจในการประกอบพิธี ทั้งนี้ บาทหลวงจะยังคงสามารถปฏิเสธการดำเนินพิธีให้แก่คู่สมรสได้หากเห็นว่าเป็นการขัดต่อหลักศาสนาของตน นอกจากนี้ ผลของการจดทะเบียนสมรสยังส่งผลให้คู่สมรสเพศเดียวกันมีสิทธิและหน้าที่เท่ากันกับคู่สมรสต่างเพศ และสามารถหย่าขาดจากกันได้

5. แอฟริกาใต้

วันที่รับรอง: 30 พฤศจิกายน 2006

ศาลแอฟริกาใต้ได้ตัดสินว่ากฎหมายเดิม ที่ไม่มีการรับรองคู่รักเพศเดียวกันในประเทศ ถือเป็นการละเมิดสิทธิที่ประชาชนควรได้รับตามรัฐธรรมนูญ การแต่งงานของเพศเดียวกันจึงได้รับการรับรองในแอฟริกาใต้เมื่อพระราชบัญญัติสหภาพพลเรือนปี 2006 มีผลบังคับใช้ อนุญาตให้มีการรับรองตามกฎหมายสำหรับการแต่งงานของเพศเดียวกัน โดยให้สิทธิและความรับผิดชอบที่เท่าเทียมกัน นับเป็นประเทศแรกในแอฟริกาที่ยอมรับการแต่งงานของเพศเดียวกัน แต่ก็มีข้อยกเว้นที่เปิดช่องให้สถาบันทางศาสนาและเจ้าหน้าที่ สามารถปฏิเสธที่จะทำพิธีเกี่ยวกับงานสมรสให้กับคู่สมรสเพศเดียวกัน

6. นอร์เวย์

วันที่รับรอง: 1 มกราคม 2009

นอร์เวย์เป็นหนึ่งในประเทศที่การแต่งงานของเกย์เป็นสิ่งถูกกฎหมาย กฎหมายการแต่งงานที่เป็นกลางระหว่างเพศซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2009 รับรองสิทธิในการแต่งงานและการเลี้ยงดูที่เท่าเทียมกันสำหรับคู่รักเพศเดียวกัน กฎหมายนี้ใช้แทนที่กฎหมายคู่ชีวิต 1973 ทำให้บุคคลเพศเดียวกันสามารถแต่งงาน รับบุตรบุญธรรม หรือมีบุตรหลอดแก้ว ได้ตามกฎหมาย

7. สวีเดน

วันที่รับรอง: 1 พฤษภาคม 2009

สวีเดนมีกฎหมายคู่ชีวิตสำหรับคู่รักเพศเดียวกันตั้งแต่ปี 1995 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีการประกันสิทธิที่เท่าเทียมกันกับคู่รักต่างเพศ รัฐสภาสวีเดนจึงลงมติให้การแต่งงานของคนเพศเดียวกันถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2009 โดยคะแนนโหวตรับรองการเปลี่ยนกฎหมายนี้ ผ่านมติเสียงข้างมากในสภาไปอย่างล้นหลาม คู่รักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนได้เมื่อบุคคลมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมมีคู่รักมาจดทะเบียนไปแล้วเกือบหมื่นคู่

afp__20140802__dv1840075__v2_

8. โปรตุเกส

วันที่รับรอง: 5 มิถุนายน 2010

โปรตุเกสเป็นหนึ่งในประเทศที่การแต่งงานของเกย์เป็นสิ่งถูกกฎหมาย รัฐสภาผ่านกฎหมายเพื่อทำให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถสมรสถูกต้องตามกฎหมายเมื่อปี 2010 ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศก็เห็นชอบการเคลื่อนไหวดังกล่าวด้วย ต่อมารัฐสภาโปรตุเกส ก็ได้ประกาศอนุญาตให้คู่สมรสเพศเดียวกัน สามารถรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ในปี 2016

9. ไอซ์แลนด์

วันที่รับรอง: 11 มิถุนายน 2010

ปี ค.ศ. 2010 รัฐสภาไอซ์แลนด์โหวตผ่านร่างกฎหมายสมรสเพศเดียวกัน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ร่างกฎหมายดังกล่าวแทนที่แนวปฏิบัติที่มีอยู่ของกฎหมายคู่ชีวิต กฎหมายใหม่กำหนดให้การแต่งงานมีความเป็นกลางทางเพศ และทันทีที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ โจฮันนา ซิกูร์ดาร์ด็อตติช ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ก็ใช้สิทธิ์นั้นแต่งงานกับคู่รักเพศเดียวกันของเธอ นับเป็นนายกฯ หญิงรักหญิงคนแรกของประเทศ เป็นผู้นำรายแรกของโลกที่ยอมรับว่าตนเองเป็นหญิงรักหญิง

10. อาร์เจนตินา

วันที่รับรอง: 22 กรกฎาคม 2010

อาร์เจนตินาเป็นประเทศแรกในอเมริกาใต้ที่รับรองการแต่งงานของชาว LGBTQ อย่างถูกกฎหมาย คู่รักเพศเดียวกันสามารถรับเลี้ยงเด็กในประเทศได้เช่นกัน นอกจากนี้อาร์เจนตินายังให้สิทธิทางกฎหมายแก่กลุ่มความหลาหลายทางเพศเพิ่มขึ้นมาอีก ในปี 22012 รัฐบาลได้ผ่านร่างกฎหมายอัตลักษณ์ทางเพศ คนข้ามเพศสามารถแปลงเพศได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์อย่างผิดๆ และอย่างกดเหยียดว่าเป็นความผิดปกติทางจิต รวมถึงกฎหมายจัดสรรงานในภาคส่วนรัฐบาลร้อยละ 1 เอาไว้ให้คนข้ามเพศ รวมถึงผ่อนปรนทางภาษีและการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่อแก่ธุรกิจที่มีการจ้างงานคนข้ามเพศด้วย และเมื่อปี 2021 อนุญาตให้กลุ่มนอนไบนารีและบุคคลอื่นๆ สามารถระบุเพศเป็น X ในหนังสือเดินทางกับบัตรประจำตัวประชาชนได้

afp__20211106__9r78kr__v1__hi

11. เดนมาร์ก

วันที่รับรอง: 15 มิถุนายน 2012

ก่อนจะประกาศใช้กฎหมายสมรสเพศเดียวกันในปี 2012 เดนมาร์กเป็นประเทศแรกที่รับรองสถานภาพคู่รัก LGBTQ+ ในฐานะ Domestic Partners หรือการอยู่กินด้วยกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยยังไม่ใช่สถานะสมรส ในปี 1989 กฎหมายดังกล่าวได้รับการแก้ไขในภายหลังเพื่ออนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ ข้อเสนอดังกล่าวได้รับการประกาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2012 และได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2012

12. อุรุกวัย

วันที่รับรอง: 10 เมษายน 2013

ก่อนจะมีกฎหมายคู่สมรสเพศเดียวกันออกมาบังคับใช้ในปี 2013 อุรุกวัยมีกฎหมายยินยอมให้คู่รักเพศเดียวกัน สามารถใช้สิทธิ์ในการรับบุตรบุญธรรมร่วมกันตั้งแต่ปี 2009 เกย์ เลสเบี้ยน และไบเซ็กชวลได้รับอนุญาตให้รับราชการอย่างเปิดเผยในกองทัพ และในปี 2018 กฎหมายใหม่ก็รับประกันสิทธิมนุษยชนของประชากรคนข้ามเพศ

13. บราซิล

วันที่รับรอง: 5 พฤษภาคม 2013

สภายุติธรรมแห่งชาติ (เอ็นซีเจ) และคณะกรรมการกำกับดูแลระบบกฎหมายของบราซิล ได้อนุญาตให้กลุ่มคนรักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสได้ตามกฎหมาย ด้วยมติ 10-0 โดยมีการงดออกเสียงเพียง 1 เสียงเท่านั้น โดยระบุว่า หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลที่ออกทะเบียนสมรสไม่มีสิทธิที่จะปฏิเสธคู่รักที่เป็นพวกรักเพศเดียวกัน

14. ฝรั่งเศส

วันที่รับรอง: 18 พฤษภาคม 2013

กระบวนการทำให้การแต่งงานของเพศเดียวกันถูกต้องตามกฎหมายในฝรั่งเศสต้องเผชิญกับการถกเถียงและความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันมากมาย แต่ในที่สุด นายฟรองซัวส์ ออลลองด์ ประธานาธิบดีฝรั่งเศสในขณะนั้น ก็ลงนามรับรองกฎหมายที่อนุญาตให้กลุ่ม LGBTQ+ แต่งงานและจดทะเบียนสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีสิทธิในการรับอุปการะบุตรบุญธรรมเหมือนคู่สมรสชายหญิงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ หลังกฎหมายผ่านไป 9 วัน ก็มีคู่รักชายกับชายเข้าพิธีแต่งงานเป็นคู่แรก ถือเป็นชัยชนะก้าวสำคัญของชาวรักร่วมเพศ ท่ามกลางกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยโดยรวมตัวกันประท้วงจนเกิดการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอนุรักษนิยม มองว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความของครอบครัวไปอย่างถาวร

afp__20230617__33k474l__v1__h

15. อังกฤษ

วันที่รับรอง: 17 กรกฎาคม 2013

อังกฤษเริ่มต้นโดยการมีกฎหมายคู่ชีวิต (civil union) ที่หมายถึงการครองคู่ที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย คล้ายกับคู่ที่จดทะเบียนแต่งงาน ในปี 2005 แต่ต่อมาอังกฤษก็ผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมในปี 2013 และมีพิธีแต่งงานของคนเพศเดียวกันครั้งแรกในวันที่ 29 มีนาคม 2014 ซึ่งในช่วงแรกก่อนที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมจะถูกรับรอง โพลสำรวจความคิดเห็นส่วนใหญ่ไม่สนับสนุนกฎหมายนี้ แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปหลายคนก็ยอมรับได้มากขึ้น เห็นได้จากผลสำรวจล่าสุดเมื่อปีที่แล้ว ชาวอังกฤษ 80% สนับสนุนกฎหมายสมรสเท่าเทียม

16. นิวซีแลนด์

วันที่รับรอง: 19 สิงหาคม 2013

นับตั้งแต่ปี 1986 กลุ่ม LGBTQ+ ในนิวซีแลนด์ถูกเลือกปฏิบัติ หลังศาลมีคำสั่งตัดสินให้การร่วมเพศทางทวารหนัก การโป๊เปลือย การทำอนาจารระหว่างผู้ชายด้วยกัน หรืออำนวยความสะดวกด้านสถานที่ให้กับกลุ่มคนรักร่วมเพศได้ทำกิจกรรมทางเพศ ถือว่ามีความผิดและจะต้องถูกลงบันทึกประวัติติดตัว ต้องโทษจำคุก ถูกปรับ และได้รับแรงกดดันจากสังคม ก่อนจะถูกยกเลิกไปในปี 1993 จากนั้นเรื่องนี้มีการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายในรูปแบบของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมการแต่งงาน โดยเปลี่ยนคำจำกัดความของการแต่งงานที่ครอบคลุมคู่รักเกย์ด้วย ซึ่งการแต่งงานของเพศเดียวกันได้รับการอนุมัติจากสภานิวซีแลนด์ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2013 ด้วยคะแนนเสียง 77 ต่อ 44

17. ลักเซมเบิร์ก

วันที่รับรอง: 18 มิถุนายน 2014

ลักเซมเบิร์กเป็นหนึ่งในประเทศที่การแต่งงานของ LGBTQ+ เป็นสิ่งถูกกฎหมาย ลักเซมเบิร์กออกกฎหมายให้การแต่งงานของคนเพศเดียวกันถูกต้องตามกฎหมายในปี 2014 กฎหมายดังกล่าวรับประกันความเท่าเทียมกันในการแต่งงานและมีเป้าหมายเพื่อลดการเลือกปฏิบัติจากรสนิยมทางเพศ กฎหมายฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี ซึ่งหลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ไม่กี่เดือน นายซาเวียร์ เบตเทล นายกรัฐมนตรีลักเซมเบิร์กในขณะนั้น ก็ประกาศแต่งงานกับคู่รักชายของเขาที่คบหากันมายาวนาน

18. ไอร์แลนด์

วันที่รับรอง: 22 พฤษภาคม 2015

ชาวไอร์แลนด์ลงประชามติเห็นชอบให้ปรับแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญ อนุญาตให้คนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้อย่างถูกกฎหมายผ่านการทำประชามติ ทำให้ไอร์แลนด์เป็นประเทศแรกในโลกที่อนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันมีสถานะคู่สมรสด้วยการลงคะแนนเสียงโดยตรงจากประชาชน ผลการวิจัยพบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกือบ 62% เห็นด้วยกับการแต่งงานของชาวเกย์ การลงประชามตินำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อนุญาตให้มีการรับรองการแต่งงานโดยไม่คำนึงถึงเพศของคู่สมรส

19. สหรัฐอเมริกา

วันที่รับรอง: 26 มิถุนายน 2015

การเคลื่อนไหวเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการสมรสของพลเมืองและสิทธิประโยชน์ของคู่ครองเพศเดียวกันในสหรัฐเริ่มต้นขึ้นในยุค 1970 จนเมื่อโลกก้าวเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 21 ผู้คนที่สนับสนุนการสมรสเพศเดียวกันได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ต่อมาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2004 รัฐแมสซาชูเซตส์ได้กลายเป็นรัฐแรกของสหรัฐที่สิทธิในการสมรสเพศเดียวกันชอบด้วยกฎหมาย ก่อนจะผ่านร่างกฎหมายสมรสเพศเดียวกันในปี 2015 ล่าสุดเดือนธันวาคม 2022 ประธานาธิบดี "โจ ไบเดน" ได้ลงนามในกฎหมายคุ้มครองการแต่งงานของเพศเดียวกัน ซึ่งการรับรองนี้ช่วยให้คู่รัก LGBTQ หลายแสนคู่ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าศาลสูงสุดสหรัฐจะล้มล้างคำพิพากษากฎหมายสมรสเพศเดียวกันที่เคยผ่านร่างในปี 2015 อีกทั้งยังคุ้มครองการแต่งงานข้ามเชื้อชาติที่ 16 รัฐเคยออกกฎหมายห้ามตั้งแต่ปี 1967 และอนุญาตให้การแต่งงานในเพศเดียวกันถูกกฎหมายในทุกรัฐ

afp__20170625__py334__v5__hig

20. โคลอมเบีย

วันที่รับรอง: 28 เมษายน 2016

ศาลรัฐธรรมนูญโคลอมเบียรับรองการแต่งงานของคู่รัก LGBTQ+ ด้วยคะแนนเสียง 6 ต่อ 3 พร้อมระบุว่าการห้ามการแต่งงานของเพศเดียวกันนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งโคลอมเบีย การตัดสินใจดังกล่าวมีผลทันที และยังให้สิทธิการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมแก่คู่รักเพศเดียวกันเช่นเดียวกับคู่รักต่างเพศ

21. ฟินแลนด์

วันที่รับรอง: 1 มีนาคม 2017

ก่อนหน้านี้ ฟินแลนด์มีกฎหมายคู่ชีวิตสำหรับคู่รักเพศเดียวกัน โดยให้สิทธิและความรับผิดชอบเช่นเดียวกับการแต่งงานสำหรับคู่รักเพศตรงข้าม ยกเว้นสิทธิในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมและความสามารถในการใช้ชื่อสกุลร่วมกัน ก่อนที่รัฐสภาฟินแลนด์จะมีการแก้กฎหมายให้การแต่งงานของเพศเดียวกันเป็นสิ่งถูกกฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2017 ด้วยคะแนนเสียง 101–90 อย่างไรก็ตาม ฟินแลนด์ไม่มีการอนุมัติกฎหมายคู่ชีวิตเพิ่มเติม ส่วนคู่ครองที่จดทะเบียนไว้สามารถคงสถานะไว้ได้ต่อเมื่อพวกเขาไม่แต่งงาน

22. เยอรมนี

วันที่รับรอง: 1 ตุลาคม 2017

ถือเป็นประเทศที่ 15 ในทวีปยุโรปที่มีการอนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันแต่งงานได้อย่างเป็นทางการ กฎหมายสมรสเท่าเทียม ผ่านการรับรองในรัฐสภาด้วยเสียงข้างมาก 393 ต่อ 226 เสียง ผู้ที่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป นอกจากนี้ยังอนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันที่ไม่ได้ถือสัญชาติเยอรมนีสามารถจดทะเบียนสมรสได้ เยอรมนียังเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับคู่รักเพศเดียวกันที่ต้องการจดทะเบียนแต่ประเทศของตนยังไม่รับรองกฎหมายสมรสเท่าเทียมอีกด้วย

afp__20230715__33p74uf__v1__h

23. ออสเตรเลีย

วันที่รับรอง: 9 ธันวาคม 2017

ปี 2017 รัฐสภาออสเตรเลียได้ประกาศใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นครั้งแรก โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลออสเตรเลียเปิดทำประชามติทั่วประเทศโดยไม่มีผลผูกพัน และประชาชนได้ลงคะแนนสนับสนุนกว่า 62% ถือว่าเป็น 1 ใน 3 ประเทศที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมมาจากเสียงของประชาชนโดยตรง ซึ่งผู้ที่จะจดทะเบียนสมรสได้จะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป นอกจากนี้ กฎหมายสมรสเท่าเทียมในออสเตรเลียยังเปิดโอกาสให้คู่รักเพศเดียวกันที่ไม่ได้ถือสัญชาติออสเตรเลีย ได้มีโอกาสจดทะเบียนสมรสอีกด้วย รวมถึงผู้ที่จดทะเบียนสมรสในต่างประเทศสามารถเข้าถึงรัฐสวัสดิการเท่ากับผู้ที่จดในประเทศ แต่จะไม่สามารถจดทะเบียนซ้ำได้

24. มอลตา

วันที่รับรอง: 12 กรกฎาคม 2017

มอลตา เป็นเกาะเล็กๆ ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี เป็นประเทศที่อนุรักษนิยม 98% ของประชากรมอลตานับถือศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก ซึ่งเชื่อว่าการสมรสเพศเดียวกันเป็นบาป แต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกได้อย่างดี คนส่วนใหญ่มองเห็นว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตของคู่รักเพศเดียวกันนั้นเป็นเรื่องสำคัญ นอจากนี้ยังเป็นประเทศแรกในยุโรปที่บัญญัติให้การบำบัดแก้เกย์เป็นเรื่องผิดกฎหมาย เพราะเชื่อว่าความหลากหลายทางเพศไม่ใช่เรื่องที่จะต้องแก้ไข ใครจะเป็นอะไร หรือมีรสนิยมทางเพสแบบไหนไม่ใช่เรื่องผิดอะไร และยังสามารถแก้ไขคำนำหน้าเพศของตัวเองได้ตามที่ต้องการบนพาสปอร์ต

25. ออสเตรีย

วันที่รับรอง: 1 มกราคม 2019

ออสเตรียมีการออกกฎหมายจดทะเบียนคู่ชีวิตมาก่อนในปี 2010 ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญของออสเตรียมีคำตัดสินในเดือนธันวาคม 2017 ว่าการห้ามการแต่งงานของเพศเดียวกันนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ คู่รักเพศเดียวกันทั่วประเทศจึงสามารถจดทะเบียนสมรสได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2019 ทำให้คู่รักทุกคู่สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่เท่าเทียมกัน โดยผู้ที่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

26. ไต้หวัน

วันที่รับรอง: 24 พฤษภาคม 2019

ไต้หวันนับเป็นชาติแรกในเอเชียที่ผ่านกฎหมายอนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในปี 2017 ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งทบทวนกฎหมายการสมรสเดิม ที่ตีความบังคับใช้ได้แค่กับคู่รักชายและหญิง ก่อนจะมีการทบทวนกฎหมายสมรสใหม่จนได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายสมรสเท่าเทียมในปี 2019 และได้ผ่อนคลายกฎระเบียบว่าด้วยการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันแบบข้ามพรมแดน และสิทธิการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม ในปี 2023 ส่งผลให้การสมรสเท่าเทียมในไต้หวัน มีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น จนถึงสิ้นปี 2023 คู่รักเพศเดียวกันที่จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีจำนวนทั้งสิ้น 25,716 คน ในจำนวนนี้ เป็นคู่รักที่เป็นเพศชาย 7,748 คน โดยคู่รักเพศหญิง 17,968 คน ส่วนการจดทะเบียนสมรสข้ามชาตินั้น ชาวไต้หวันและชาวต่างชาติที่ได้จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีจำนวน 1,054 คน แบ่งเป็นเพศชาย 644 คน เพศหญิง 410 คน

 afp__20231028__33z93ek__v1__h

27. เอกวาดอร์

วันที่รับรอง: 8 กรกฎาคม 2019

เอกวาดอร์รับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกันเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2019 ตามคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2019 ซึ่งมีมติเห็นชอบว่า การจำกัดสิทธิของคู่รักเพศเดียวกันดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ และไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย โดยเอกวาดอร์เป็นประเทศที่ 5 ในลาตินอเมริกาต่อจากอาร์เจนตินา บราซิล อุรุกวัย และโคลอมเบีย ที่บังคับใช้กฎหมายสมรสเพศเดียวกัน อีกทั้งยังรับรองสิทธิของคู่ชีวิต นับตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา

28. ไอร์แลนด์เหนือ

วันที่รับรอง: 13 มกราคม 2020

หลังจากที่ประเทศในเครือสหราชอาณาจักร อังกฤษ เวลส์ และสกอตแลนด์ผ่านกฎหมายสมรสมเท่าเทียมไปแล้วเมื่อหลายปีก่อน รัฐสภาสหราชอาณาจักร ได้เสนอร่างกฎหมายแต่งงานเพศเดียวกันในไอร์แลนด์เหนือเมื่อปี 2019 ก่อนจะถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี 2020 ซึ่งไอร์แลนด์เหนือนับเป็นประเทศสุดท้ายในเครือสหราชอาณาจักรที่ผ่านร่างกฎหมายนี้

29. คอสตาริกา

วันที่รับรอง: 26 พฤษภาคม 2020

คอสตาริการับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกันเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2020 และกลายเป็นประเทศแรกในอเมริกากลางที่ทำเช่นนั้น เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเมื่อเดือนสิงหาคม 2018 ซึ่งประกาศว่ากฎหมายที่ห้ามการแต่งงานของคนเพศเดียวกันนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ การตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับสิทธิ LGBTQ ในประเทศ คู่รักเพศเดียวกันและต่างเพศที่จะจดทะเบียนสมรสได้จะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

30. ชิลี

วันที่รับรอง: 7 ธันวาคม 2021

ชิลีเป็นหนึ่งในประเทศที่การแต่งงานของเพศเดียวกันเป็นสิ่งถูกกฎหมาย ก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญชิลีได้ปฏิเสธคำร้องของคู่รักเพศเดียวกัน ก่อนที่จะมีการเสนอการแก้ไขกฎหมายการสมรส “จากชายกับหญิงเป็นบุคคลกับบุคคล” ผ่านรัฐสภาในปี 2021 และผ่านมติอย่างล้นหลาม ชิลีออกกฎหมายให้การแต่งงานของคนเพศเดียวกันถูกต้องตามกฎหมายในวันที่ 7 ธันวาคม 2021 นอกจากนี้ การทำให้ถูกต้องตามกฎหมายยังนำไปสู่การยกเลิกข้อกำหนดที่ว่าคนข้ามเพศที่แต่งงานแล้วจะต้องหย่าร้างหากพวกเขาต้องการให้การรับรองเพศของตนถูกต้องตามกฎหมาย กฎหมายยังอนุญาตให้พ่อแม่เพศเดียวกันมีสิทธิของผู้ปกครองเหนือบุตรทางสายเลือดหรือบุตรบุญธรรมด้วย โดยผู้ที่จะจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมในชิลีได้จะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

afp__20230625__33ky78m__v1__h

31. สวิตเซอร์แลนด์

วันที่รับรอง: 1 กรกฎาคม 2022

สวิตเซอร์แลนด์ออกกฎหมายให้การแต่งงานของคนเพศเดียวกันถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2022 การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลมาจากการลงประชามติทั่วประเทศ โดยประชาชน 2 ใน 3 ที่มาใช้สิทธิได้โหวตรับร่างกฎหมายดังกล่าว กฎหมายใหม่อนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันแต่งงาน รับบุตรบุญธรรมร่วมกัน และรับเงินบำนาญของคู่สมรสที่เสียชีวิตได้

32. คิวบา

วันที่รับรอง: 25 กันยายน 2022

คิวบารับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกันในปี 2022 การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการลงประชามติระดับชาติเรื่อง “กฎหมายครอบครัวฉบับใหม่” โดยมีผู้มาใช้สิทธิเกือบ 6 ล้านคนจากทั้งหมด 8.4 ล้านคน มีผู้โหวตเห็นชอบกฎหมายใหม่มากกว่า 3.9 ล้านคน หรือ 66.9% ขณะที่ 1.95 ล้านคนหรือ 33% โหวตคัดค้าน ซึ่งกฎหมายครอบครัวฉบับใหม่นี้ ทำให้การแต่งงานของคนเพศเดียวกัน และการจดทะเบียนเป็นคู่ร่วมชีวิต เป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมาย และอนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันรับบุตรบุญธรรมได้ด้วย

33. สโลวีเนีย

วันที่รับรอง: 4 ตุลาคม 2022

สโลวีเนียกลายเป็นประเทศหลังคอมมิวนิสต์ประเทศแรกในยุโรปตะวันออกที่ออกกฎหมายให้การแต่งงานและการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของคนเพศเดียวกัน เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยในเดือนกรกฎาคม 2022 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสโลวีเนียตัดสินว่าการห้ามการแต่งงานของเพศเดียวกันถือเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญของสโลวีเนีย การแต่งงานของกลุ่มหลากหลายทางเพศได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2022

afp__20170617__pn5b1__v1__hig

34. อันดอร์รา

วันที่รับรอง: 17 กุมภาพันธ์ 2023

อันดอร์ราออกกฎหมายให้การแต่งงานของคนเพศเดียวกันในปี 2023 ก่อนหน้านี้ คู่รักเพศเดียวกันสามารถจัดสหภาพพลเรือนได้ตั้งแต่ปี 2014 ที่นี่เป็นหนึ่งในประเทศที่การแต่งงานของเกย์เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย รัฐธรรมนูญห้ามการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลจากรสนิยมทางเพศ

35. เอสโตเนีย

วันที่รับรอง: 1 มกราคม 2024

รัฐสภาเอสโตเนียมีมติผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ด้วยมติเห็นชอบ 55 ต่อ 34 เสียง จากทั้งหมด 101 เสียง ส่งผลให้เอสโตเนียกลายเป็นประเทศแรกในแถบยุโรปกลางที่ผ่านร่างกฎหมายนี้ โดยมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 2024 ซึ่งกฎหมายอนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันแต่งงาน รับเลี้ยงเด็ก และได้รับสิทธิเช่นเดียวกับคู่รักต่างเพศ

36. กรีซ

วันที่รับรอง: 15 กุมภาพันธ์ 2024

กรีซเป็นหนึ่งในประเทศที่การแต่งงานของเกย์เป็นสิ่งถูกกฎหมาย การแต่งงานของเพศเดียวกันถูกกฎหมายในกรีซตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2024 ทำให้กรีซเป็นประเทศแรกที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายออร์โธดอกซ์ ที่อนุญาตให้การแต่งงานของเพศเดียวกันถูกต้องตามกฎหมาย ร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับเสียงสนับสนุนในสภา 176 ต่อ 76 เสียง ทั้งนี้กรีซมีความก้าวหน้าในเรื่องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศ โดยในปี 2015 กรีซอนุญาตให้คนเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนคู่ชีวิตได้ และในปี 2017 กรีซให้การรับรองอัตลักษณ์ทางเพศ (ที่อาจไม่ตรงกับเพศกำเนิด) ตามกฎหมาย และในปี 2022 กรีซได้สั่งห้ามการบำบัดเพื่อเปลี่ยนรสนิยมทางเพศให้ตรงกับเพศกำเนิด (Conversion Therapy) สำหรับเยาวชน

afp__20220618__32cr3aq__v1__h

ทั้งนี้ สมรสเท่าเทียม มีการผ่านกฎหมายโดยรัฐสภา 20 ประเทศ อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอซ์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร ชิลี อุรุกวัย อันดอร์รา กรีซ

การผ่านกฎหมายโดยคำวินิจฉัยของศาล 13 ประเทศ ออสเตรีย บราซิล แคนาดา โคลอมเบีย คอสตาริกา เอกวาดอร์ เม็กซิโก โปรตุเกส แอฟริกาใต้ ไต้หวัน สโลวีเนีย สหรัฐอเมริกา เนปาล

การลงประชามติ 3 ประเทศ ไอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และคิวบา

และในปีนี้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าใกล้การรับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกันไปอีกขั้นหนึ่ง ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าจะกลายเป็นจริงเมื่อไหร่

advertisement

เทรนดี้ คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม

ไลฟ์สไตล์ ล่าสุด