ซินแสเป็นหนึ่ง แจก คาถาเปิดดวงประจำวันเกิด ขอให้สิ่งดีๆเกิดกับตัวเอง

19 มี.ค. 67

ซินแสเป็นหนึ่ง แจกบทสวดเรียกโชค คาถาเปิดดวงประจำวันเกิด ขอให้สิ่งดีๆเกิดกับตัว สวดพร้อมบูชาพระจำวันเกิด สวดได้บ่อยตามที่ต้องการ สวดมากปังมาก!

ว่าด้วยเรื่องของดวงชะตา บางครั้งตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าทุกอย่างที่ทำลงไป ไม่ว่าจะอะไรก็ดูติดขัด โดนขัดแข้งขัดขา เป็นไปในทางลบเสียหมด อาจเป็นเพราะดวงปิด ยังไม่อยู่ในจุดที่จะเปิดให้โชคลาภเข้ามาหาก็เป็นได้ ซึ่งวันนี้ Amarin Horoscope ได้รวบรวมบทสวดเรียกโชค คาถาเปิดดวงประจำวันเกิด ขอให้สิ่งดีๆเกิดกับตัว ทำได้ง่ายฉบับ ซินแสเป็นหนึ่ง มาฝากค่ะ

คนเกิดวันอาทิตย์
ท่องเพื่อเสริมให้การเงินดีขึ้น ภาระค่าใช้จ่ายที่มีจะเบาลง
พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันอาทิตย์ คือ พระพุทธรูปปางถวายเนตร

วิธีสวดคาถาเปิดดวงประจำวันเกิด
ตั้งนะโม 3 จบ

คาถาสวดบูชา
อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณ โณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุต ตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะ ธัมเม, เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละ ยันตุ นะมัตถุ พึทธานัง นะมัตถุ โพธิยา, นะ โม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมังโส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา

ท่องตามกำลังวัน วันอาทิตย์ มีกำลังวัน 6
ตามด้วย บทสวดอิติปิโส (ตามกำลังวัน)

เมื่อท่องครบให้อธิษฐานและกล่าวดังนี้
"ขอให้ลูกนับแต่นี้เป็นต้นไป ให้มีการเงินดีขึ้น ภาระค่าใช้จ่ายจงเบาลง หมดหนี้หมดสิน มีกินมีใช้ไม่ขาดมือด้วยเทอญ"

 

คนเกิดวันจันทร์
ท่องเพื่อเสริมเรื่องสุขภาพ ให้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ปราศจากโลกภัย ไข้เจ็บ
พระประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันจันทร์ คือ พระพุทธรูปปางห้ามญาติ

วิธีสวดคาถาเปิดดวงประจำวันเกิด
ตั้งนะโม 3 จบ

คาถาสวดบูชา
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปิ นัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโหทุสสุปิ นัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโหทุสสุปิ นัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ท่องตามกำลังวัน วันจันทร์ มีกำลังวัน 18
ตามด้วย บทสวดอิติปิโส (ตามกำลังวัน)

เมื่อท่องครบให้อธิษฐานและกล่าวดังนี้
"ขอให้ลูกนับแต่นี้เป็นต้นไป ให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น หมดทุกข์หมดโศก ไร้โรคภัยไข้เจ็บ มีชีวิตที่สดใสด้วยเทอญ"

 

คนเกิดวันอังคาร
ท่องเพื่อเสริมสติปัญญาและอารมณ์ ที่จะส่งผลให้การใช้ชีวิตเกิดการติดขัด ให้อุปสรรคหายไป
พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันอังคาร คือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์

วิธีสวดคาถาเปิดดวงประจำวันเกิด
ตั้งนะโม 3 จบ

คาถาสวดบูชา
ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิก เขปิ ปาณิ โน ปะติฏิฐะมะธิ คัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิ สัมภะวา คะณะนานะ จะ มุตตานัง ปะริตตันตัม ภะณามะ เห

ท่องตามกำลังวัน วันอังคาร มีกำลังวัน 8
ตามด้วย บทสวดอิติปิโส (ตามกำลังวัน)

เมื่อท่องครบให้อธิษฐานและกล่าวดังนี้
"ขอให้ลูกนับแต่นี้เป็นต้นไป ให้มีสติมีปัญญาที่มากขึ้น มีอารมณ์ที่สงบเย็น ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ทุกข์ใจ หรือร้อนใจใดๆ ด้วยเทอญ"

 

คนเกิดวันพุธกลางวัน
ท่องเพื่อเสริมสุขภาพ ในเรื่องของอาการแพ้ต่างๆ ให้ไม่หนักหนา ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันพุธ (กลางวัน) คือ พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร

วิธีสวดคาถาเปิดดวงประจำวันเกิด
ตั้งนะโม 3 จบ

คาถาสวดบูชา
สัพพาสีวสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะ ปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปริตตันตัมภะ ณามะ เห

ท่องตามกำลังวัน พุธกลางวัน มีกำลังวัน 17
ตามด้วย บทสวดอิติปิโส (ตามกำลังวัน)

เมื่อท่องครบให้อธิษฐานและกล่าวดังนี้
"ขอให้ลูกนับแต่นี้เป็นต้นไป ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ไม่มีสิ่งใดที่ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วย หรือทำให้จิตใจต้องเป็นทุกข์ด้วยเทอญ"

 

คนเกิดวันพุธกลางคืน
ท่องเพื่อเสริมสุขภาพ ในเรื่องของการเครียดจากปัญหาต่างๆ ให้สามารถก้ามข้ามปัญหาที่เกิดขึ้นพระประจำวันเกิดของคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) คือ พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์

วิธีสวดคาถาเปิดดวงประจำวันเกิด
ตั้งนะโม 3 จบ

คาถาสวดบูชา
ยัสสานุภาเวน ยักขา เนวะ ทัสเสนะติ ภิง สะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต สุขัง สุปะติ สุตโตจะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

ท่องตามกำลังวัน วันพุธกลางคืน กำลังวัน 12
ตามด้วย บทสวดอิติปิโส (ตามกำลังวัน)

เมื่อท่องครบให้อธิษฐานและกล่าวดังนี้
"ขอให้ลูกนับแต่นี้เป็นต้นไป ให้มีแต่เรื่องราวที่ดีเข้ามาในชีวิต ปราศจากความเครียด หรือปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยเทอญ"

 

คนเกิดวันพฤหัสบดี
ท่องเพื่อเสริมเรื่องการงาน เมื่อเจอปัญหาก็จะมีสติ ในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ให้ผ่านไปได้ด้วยดี
พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันพฤหัสบดี คือ พระพุทธรูปปางสมาธิ

วิธีสวดคาถาเปิดดวงประจำวันเกิด
ตั้งนะโม 3 จบ

คาถาสวดบูชา
อัตถิโลเก สีละคุโณ สัจจังโสเจยยะ นะ ททะยา เตนะ สัเจนะ กาหามิ สัจจะกิริยะ มนุตตระรัง อาวัชชิตวา ธัมมัพะลัง สะริตวา ปุพพะเก ชิเน สัจจะพะละมะสายะ สัจจะกิริ ยะมะกาสะหัง สันติ ปักขา อะปัตตะนา สันติ ปาทา อะวัญจะนา มาตาปิตา จะนิกขันตา ชะตะเวทะ ปฏิกกะมะ สะหะ สัจเจกะเต มัย หัง มะหาปัชชะลิโต สิขี วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ อุทะกัง ปัตวา ยะถา สิขี สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติ

ท่องตามกำลังวัน วันพฤหัสบดี มีกำลังวัน 19
ตามด้วย บทสวดอิติปิโส (ตามกำลังวัน)

เมื่อท่องครบให้อธิษฐานและกล่าวดังนี้
"ขอให้ลูกนับแต่นี้เป็นต้นไป ให้การงานดีขึ้น มีความก้าวหน้ามีความมั่นคง ไร้ปัญหาอุปสรรคใดๆในการทำงาน และมีสติในการแก้ปัญหา ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยเทอญ"

 

คนเกิดวันศุกร์
ท่องเพื่อเสริมความรัก ความเมตตาให้เกิดขึ้นแก่ตัวเรา เพื่อเปิดรับโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้น
พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันศุกร์ คือ พระพุทธรูปปางรำพึง

วิธีสวดคาถาเปิดดวงประจำวันเกิด
ตั้งนะโม 3 จบ

คาถาสวดบูชา
อัปปะสันเนติ นาถัสสะ สาสเน สาธุสัมมะเต อะมะนุสเสหิ สะทา กิพพิสะการิภิ ปริสานัญจตัสสันนะ มะหิงสายะจะคุตติยายันเทเสสิ มะหาวีโร ปริตตันตัมภะณามะ เห

ท่องตามกำลังวัน วันศุกร์ มีกำลังวัน 21
ตามด้วย บทสวดอิติปิโส (ตามกำลังวัน)

เมื่อท่องครบให้อธิษฐานและกล่าวดังนี้
"ขอให้ลูกนับแต่นี้เป็นต้นไป พบเจอแต่คนที่ดี คนที่จริงใจ คนที่มีความเมตตา ขอให้ได้พบเจอกับโอกาสดีๆ สิ่งดีๆ ในทุกเรื่องราว ให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของลูกด้วยเทอญ"

 

คนเกิดวันเสาร์
ท่องเพื่อเสริมเรื่องของโชคลาภ ที่มาจากการงาน หรือจากการช่วยเหลือของคนรอบข้าง
พระประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันเสาร์ คือ พระพุทธรูปปางนาคปรก

วิธีสวดคาถาเปิดดวงประจำวันเกิด
ตั้งนะโม 3 จบ

คาถาสวดบูชา
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต, นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณังชีวิตา โวโร เปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ

ท่องตามกำลังวัน วันเสาร์ มีกำลังวัน 10
ตามด้วย บทสวดอิติปิโส (ตามกำลังวัน)

เมื่อท่องครบให้อธิษฐานและกล่าวดังนี้
"ขอให้ลูกนับแต่นี้เป็นต้นไป ให้มีแต่โชคกับลาภเข้ามาไม่หยุด ขอให้การงานมีแต่ดีกับดีขึ้นไป ทำสิ่งใดก็ขอให้มีคนคอยช่วยเหลือ และสนับสนุนจนสำเร็จดังใจหวังด้วยเทอญ"

 

ที่มา : ซินแสเป็นหนึ่ง

advertisement

Powered by amarintv

ดูดวง คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม

ไลฟ์สไตล์ ล่าสุด