คาถาสอบผ่าน มัดรวมคาถาช่วยวันสอบ ท่องแล้วมั่นใจ ท่องแล้วสอบผ่าน

6 ก.พ. 67

ถึงแม้ว่าในช่วงการสอบ จะอ่านหนังสือเตรียมตัวมาแล้วอย่างเต็มที่ ความมั่นใจก็มากโข แต่ความตื่นเต้นหรือการประหม่า ก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ออกมาข้อสอบไม่ดี คนส่วนใหญ่เลยอยากได้ที่พึ่งทางใจกันทั้งนั้น Amarin Horoscope ได้รวบรวม คาถาสอบผ่าน ที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสอบมาให้ค่ะ

มัดรวม คาถาสอบผ่าน ท่องก่อนสอบ ความมั่นใจเกินร้อย !

1. คาถาพระอินทร์
บทสวด : "สหัสสเนตโต เทวินโต ทิพพจักขุง วิโสทายิ อิกะวิติ พุทธะสังมิ โลกะวิทู"
วิธีสวด : ก่อนอ่านหนังสือ ให้ท่องบทสวดนี้ 1 จบ และท่องอีก 1 ครั้งหลังอ่านจบ เมื่อจำคาถาได้แล้วให้เพิ่มเป็น 5 จบ ทั้งก่อนและหลังอ่านหนังสือ เชื่อว่าคาถานี้จะช่วยเพิ่มความจำได้ดีขึ้น สามารถจำข้อสอบที่อ่านมาได้

2. คาถาพระสุนทรีวาณี
บทสวด : "มุนินทะ วะทะนัมพุชะ คัพภะสัมภะวะ สุนทะรีปาณีนัง สะระณัง วาณี มัยหัง ปิณะยะตัง มะนังฯ"
วิธีสวด : ท่องคาถานี้ 3, 5 หรืv 7 จบ ก่อนอ่านหนังสือ โดยคาถานี้เป็นพระอาจารย์ที่วัดสุทัศน์ บอกว่าเป็นคาถาที่ทำให้จำแม่น มักใช้เวลาพระสงฆ์จะสวดพระไตรปิฎก

3. คาถาท่องก่อนทำข้อสอบ
บทสวด : "พานังทา โส สัตถานัง มิโคมัง มิโคมา"
วิธีสวด : ตั้งนะโม 3 จบ ตามด้วยบทสวดอีก 1 จบ โดยท่องก่อนที่จะเข้าห้องสอบ หรือก่อนเปิดกระดาษข้อสอบ ระหว่างการท่องให้ตั้งจิต และคิดว่า "เราต้องทำได้ ต้องสอบได้" เป็นบทสวดที่ช่วยกำจัดความคิด ที่คิดว่าเราทำไม่ได้ออกไปให้หมด

4. คาถาช่วยเรียกความมั่นใจในห้องสอบ
บทสวด : "สหัสสเนตโต เทวินโต ทิพพจักขุง วิโสทายิ"
วิธีสวด : ตั้งนะโม 3 จบ ก่อนท่องบทสวดนี้ตาม 7 จบ ท่องก่อนเปิดกระดาษคำตอบ ถ้าอ่านคำถามแล้วยังไม่มั่นใจในข้อสอบ ให้สวดอีก 7 จบ แล้วทำตามความรู้สึก เชื่อในสัญชาตแรกที่เราเลือกคำตอบ

5. คาถาชนะมวลมาร
บทสวด : "ชิ นะ ปัญ ชะ ระ ปะ ริต ตัง มัง รัก ขะ ตุ สัพ พะ ทา"
วิธีสวด : ตั้งนะโม 3 จบ ก่อนสวดคาถานี้ 1 จบ โดยคาถานี้เป็นคาถาชินบัญชรแบบย่อ จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้พร้อมในสนามสอบ ชนะทุกอุปสรรค

6. คาถาเสริมกำลังใจ
บทสวด : "ปัจจะมัง สิระสัง ชาตัง นะอดทน นะกาโร โหติสัมภะโว
นะรานะระหิตัง เทวัง นะระเทเวหิจชิงตัง นะรานังกามะปังเกหิ
นะมามิสุคะตังนัง กัณหะ เนหะ"
วิธีสวด : ตั้งนะโม 3 จบ ก่อนสวดคาถา 1 จบ เชื่อว่าเป็นบทสวดที่ช่วยเสริมความมั่นใจ สร้างความมั่นใจก่อนสอบ สามารถใช้คาถานี้ได้ทุกครั้ง ตามแต่โอกาสที่ต้องการ

7. คาถาพระขันธกุมาร
วิธีสวด : "โอม สกัณทายะ นะมะห์ (3 จบ)
โอม ตัตตะปุรุษายะ วิทมะเห
มหาเสนายะ ธีมะหิ
ตันโน สะกันทะ ประโจทะยาต (1 จบ)"
วิธีสวด : บทสวดนี้เชื่อว่า เมื่อบูชาพระขันธกุมาร ผู้เป็นนักรบแห่งสวรรค์ เชื่อว่าจะช่วยให้ชัยชนะมาสู่ผู้บูชา ช่วงสอบของประเทศอินเดีย เด็กนักเรียนมักนำขนม, ช็อกโกแลตไปถวาย เพื่อขอพรให้สอบผ่าน

การท่องคาถาสอบผ่านเป็นเพียงที่พึ่งทางใจเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ เป็นเรื่องที่พึ่งกระทำด้วย จะหวังพึ่งแต่ท่อง คาถาสอบผ่าน เพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วยให้สอบผ่านได้ บทสวดเหล่านี้เป็นเพียงตัวช่วยให้มีกำลังใจเพิ่มขึ้น จำเป็นที่ต้องอ่านหนังสือเพื่อทบทวนรายละเอียดที่เรียนมาก่อนหน้านี้ควบคู่ไปด้วย !

advertisement

Powered by amarintv

ดูดวง คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม

ไลฟ์สไตล์ ล่าสุด