ผ่าความคิดพวก "คบซ้อน" จิตแพทย์ เผย สิ่งหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนๆ กัน

4 ก.พ. 67

คบซ้อน นอกใจ โลกหลายใบ กลุ่มคนที่มีลักษณะพฤติกรรมแบบนี้เกิดจากสาเหตุใดในมุมมองของจิตแพทย์ สิ่งหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนๆ กัน

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เคยเผยถึงความนึกคิดของกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมการ คบซ้อน ว่า

คนเราเวลามีสัมพันธภาพกับใคร ต้องการให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน หากเราต้องการได้รับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องทำในสิ่งเดียวกัน โดยต้องรู้จักใช้ สมองส่วนคิด ควบคุมความอยาก

การคบกันเราสามารถจะมีใจไขว้เขวได้จาก สมองส่วนอยาก แต่เราสามารถยับยั้งพฤติกรรมเหล่านี้ได้ด้วยการใช้สมองส่วนคิด รู้สึกได้แต่ไม่ทำ เพราะสมองส่วนคิดมีความเข้มแข็งมากกว่า

อย่างไรตาม การที่เกิดเหตุการณ์การ คบซ้อน เป็นเพราะเราใช้แต่สมองส่วนอยาก ไม่ได้มีการใคร่ครวญ ผู้ที่ทำเพราะคิดว่าตัวเองมีสิทธิ แต่ลืมคิดว่าหากเป็นตัวเอง อยากให้การคบโดยคบเราเป็นทางเลือก หรือไม่?

"การที่ใช้ความคิดตามใจเราเอง มันก็จะมีปัญหาได้ ถึงแม้จะคบเป็น 10 ปีก็มีปัญหาได้ เพราะไม่มีความลับในโลก ความรักนั้นไม่ได้รักกันเพียงปีหรือ 2 ปี แต่เป็นสัมพันธภาพที่ยืนยาวซึ่งไม่ได้อยู่ที่ความหวานชื่น แต่ตัวที่สำคัญ คือ มีความผูกพัน และมีความรับผิดชอบ แต่ความรู้สึกที่พิศวาสความรักหวานชื่นเป็นความรักส่วนอยาก แต่ความยั่งยืน คือ ความรักที่ทุกคนใฝ่ฝัน ซึ่งจะมาจากความผูกพันและความรับผิดชอบ ที่ต้องมาจากสมองส่วนคิดเป็นหลัก รู้จักมองใจเขาใจเรา มองระยะยาว ก็จะได้ข้อคิดสำหรับตัวเองมากขึ้น"

advertisement

Powered by สุขภาพและความงาม

สุขภาพและความงาม คุณอาจสนใจ

ข่าวยอดนิยม

ไลฟ์สไตล์ ล่าสุด