เสร็จแล้ว !ขยายเลี่ยงเมือง อรัญประเทศ   5 กม.ช่วยรองรับจราจรเขตศก.พิเศษ

เสร็จแล้ว !ขยายเลี่ยงเมือง อรัญประเทศ   5 กม.ช่วยรองรับจราจรเขตศก.พิเศษ
0
21 ก.ย. 64

กรมทางหลวง ขยายทางเลี่ยงเมือง อรัญประเทศ ระยะทาง 5 กม. แล้วเสร็จ รองรับปริมาณจราจร จ.สระแก้ว และการขนส่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต




กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ทล. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 372 สาย ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ ระหว่าง กม.0 – 5 ในพื้นที่ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว รวมระยะทางยาวประมาณ 4.4 กิโลเมตร เสร็จแล้วซึ่งเป็นการพัฒนาโครงข่ายสายหลักให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงระหว่างประเทศและเป็นไปตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 372 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจรและเป็นการอำนวยความปลอดภัยในการเดินทางบนทางหลวง กรมทางหลวงจึงได้ทำการก่อสร้างขยายเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร) ไป – กลับข้างละ 2 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร และด้านในกว้าง 1.5 เมตร รวมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 315,000,000 บาท

โครงการทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและรองรับการจราจรด้านการขนส่งโลจิสติกส์และนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต สามารถสร้างโอกาสใน การกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและการค้าการลงทุนข้ามพรมแดนในระดับประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนสู่ตลาดโลก และเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งด้านโลจิสติกส์บนโครงข่ายทางหลวงที่สำคัญของประเทศและประเทศเพื่อนบ้านให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในการใช้งาน ช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ การเติบโตทางการค้า การลงทุนด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว การบริการ การอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง

Powered by Positioning

วิดีโอแนะนำ

ข่าวยอดนิยม

บทความน่าสนใจ