ผู้ประกาศข่าว

ต้น - ปฏิภาณยุวนะวณิช

"ปฏิภาณ ยุวนะวณิช"

ต้น - ปฏิภาณ ยุวนะวณิช ใจเย็น ขี้ลืม ชอบดูหนัง ปลูกต้นไม้ และฟังเพลง เจ้าของรางวัลชนะเลิศการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ โครงการเส้นทางสู่ดวงดาวครั้งที่ 17 มีนิสัยใจเย็น ขี้ลืม ชอบดูหนัง ปลูกต้นไม้ และฟังเพลง ต้นเป็น ในสมัยเรียนมหาวิทยาลัย ต้นเดินสายประกวดคว้ารางวัลชนะเลิศทุกเวที อาทิ รางวัลชนะเลิศ อ่านออกเสียงภาษาไทย รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ประจำปี 2561 จัดโดยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, รางวัลชนะเลิศ สุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 5 จัดโดยสมาคม พุทธศาสตร์สากล และรางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47 ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีใจเย็น ขี้ลืม ชอบดูหนัง ปลูกต้นไม้ และฟังเพลง

ผู้ดำเนินรายการ

ข่าวเที่ยงอมรินทร์

จันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00 – 13.30 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00 - 12.00 น.

ช่องทางการติดตาม

เฟสบุ๊ก ปฏิภาณทวิสเตอร์ ปฏิภาณอินสตาแกรม ปฏิภาณ