พร้อมใจลดราคาห้องพักประชาชนสักการะพระบรมศพ

นางศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย เปิดเผย ผู้ประกอบการโรงแรมหลายแห่งได้พร้อมใจกันคิดราคาห้องพักในอัตราพิเศษสำหรับ คนไทยที่เดินทางมาแสดงความไว้อาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดชในช่วงนี้ คาดว่าจะมีพสกนิกรไทยทยอยเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพมากขึ้น เรื่อย ๆตั้งแต่ 28 ต.ค. เป็นต้นไป จากการที่สำนักพระราชวัง ประกาศให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ กราบถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จากการสำรวจโรงแรมต่าง ๆ ในพื้นที่รอบสนามหลวง และพระบรมมหาราชวัง ส่วนใหญ่มีการปรับลดราคาห้องพักสำหรับคนไทย จากราคาปกติ 20-30 %

keyboard_arrow_up