โรงสีโยน “ผู้ส่งออกข้าว” กำหนดราคาซื้อข้าว “ชาวนา”

การรับซื้อข้าวจากชาวนาจะมี 4 ขั้นตอนคือ ชาวนาขายข้าวเปลือกให้กับพ่อค้าคนกลาง จากนั้นพ่อค้าคนกลาง จะขายข้าวเปลือกให้กับเจ้าของโรงสีอีกต่อหนึ่ง ก่อนที่เจ้าของโรงสี จะสีข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร แล้วนำไปขายต่อให้กับผู้ส่งออกข้าวในขั้นตอนสุดท้าย นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ เจ้าของโรงสีศรีพรกิจวัฒนา จังหวัดนนทบุรี ชี้แจงว่า ผู้ส่งออกข้าวสาร จะเป็นผู้กำหนดราคารับซื้อสารจากเจ้าของโรงสี หากผู้ส่งออกข้าวสารกำหนดราคาต่ำ ก็จะทำให้เจ้าของโรงสี ต้องไปรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาในราคาต่ำตามไปด้วย นายสุรสีห์
ยังบอกด้วยว่า สาเหตุที่ชาวนาขายข้าวเปลือกได้ราคาถูก มาจากการเกี่ยวข้าวสด และไม่มีลานตากแห้ง ทำให้ข้าวเปลือกมีความชื้นสูง ประกอบกับชาวนา มักจะไปกู้ยืมเงินจากพ่อค้าคนกลางนำไปซื้อปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ทำให้ต้องขายข้าวเปลือกตามราคาที่พ่อค้าคนกลางกำหนด แต่ยืนยันว่า เจ้าของโรงสีในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ไม่ได้ร่วมมือกับนักการเมืองกดราคารับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนา เพื่อหวังผลทางการเมือง เพราะพื้นที่นี้ ปลูกข้าวเพียง 1 แสนไร่เท่านั้น

keyboard_arrow_up