advertisement

Spotlight

Spotlight Exclusive

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ธุรกิจต้นน้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย | Spotlight | 12 ก.ย. 65 | AMARIN TVHD34

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ธุรกิจต้นน้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย | Spotlight | 12 ก.ย. 65 | AMARIN TVHD34

12 ก.ย. 65

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้ทำหน้าที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองมายาวนานกว่า 3 ทศวรรษ หลังกาปรับปรุงครั้งใหญ่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จะเพิ่มศักยภาพได้มากมาย เป็นอิเวนต์ แพลตฟอร์ม สำหรับทุกคน คาดว่าจะรองรับผู้คนได้มากถึง 13 ล้านคนต่อปี และช่วยกระจายรายได้ไปสู่ภาคส่วนธุรกิจอื่นๆช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย พูดคุยมุมมองของ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โฉมใหม่ กับ คุณศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์

ค่าแรงขั้นต่ำขึ้น 5-8% ฝั่งแรงงานพอมั้ย? ฝั่งนายจ้างไหวมั้ย? | Spotlight | 17 ส.ค. 65 | AMARIN TVHD34

ค่าแรงขั้นต่ำขึ้น 5-8% ฝั่งแรงงานพอมั้ย? ฝั่งนายจ้างไหวมั้ย? | Spotlight | 17 ส.ค. 65 | AMARIN TVHD34

17 ส.ค. 65

รายการ SPOTLIGHT Exclusive Live ตามติดประเด็นค่าแรงขั้นต่ำของประเทศไทยที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับขึ้น เบื้องต้นอัตราการขึ้นอยู่ที่ 5-8% จากปัจจุบันอยู่ที่ 313 - 336 บาท ฟากแรงงานบอกว่า 5-8% ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพปัจจุบันที่เงินเฟ้ออยู่ประมาณ 7% แล้ว ส่วนในฝั่งของนายจ้างบอกว่า อาจจะจ่ายไม่ไหวหากปรับค่าแรงมากเกินไป ร่วมพูดคุยกับ รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริษัท บีบีจีไอ เอทานอล จำกัด มีข้อเสนอแนะ และความเห็นอย่างไร ในประเด็น ค่าแรงขั้นต่ำขึ้น 5-8% ฝั่งแรงงานพอมั้ย? ฝั่งนายจ้างไหวมั้ย?