‘วัยรุ่น’ กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี เหตุมีเซ็กส์ปุ๊บปั๊บ ไม่ใช้ถุงยาง

‘วัยรุ่น’ กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี เหตุมีเซ็กส์ปุ๊บปั๊บ ไม่ใช้ถุงยาง

‘วัยรุ่น’ กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี เหตุมีเซ็กส์ปุ๊บปั๊บ ไม่ใช้ถุงยาง
‘วัยรุ่น’ กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี เหตุมีเซ็กส์ปุ๊บปั๊บ ไม่ใช้ถุงยาง

นพ.สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่เกิน 7,000 คน ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อที่ยังมีชีวิตประมาณ 420,000 คน ซึ่งผลประสบความสำเร็จดังกล่าวมาจากการเข้าถึงการตรวจรักษา การได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีเร็ว และการรู้จักป้องกันมากขึ้น อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่ากลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-24 ปีกลับมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น

จากอัตราผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด พบว่าเป็นวัยรุ่นถึงร้อยละ 50 ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นด้วยเช่นกัน  ทั้งนี้เชื่อว่ายังมีกลุ่มวัยรุ่นที่ไปตรวจรักษาโดยไม่มีการบันทึกข้อมูล รวมถึงคนที่ไม่เข้ารับการรักษา โดยเฉพาะวัยรุ่นกลุ่มชายรักชายจะมีสัดส่วนการติดเชื้อมากกว่ากลุ่มอื่น

โดยสาเหตุมาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัย เพราะไม่ได้เตรียมตัว ส่วนใหญ่เป็นการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่รู้ตัวจึงไม่ได้ป้องกัน ดังนั้นจึงอยากให้พ่อ-แม่ผู้ปกครองทำความเข้าใจเสียใหม่ และให้เลิกมองว่าคนที่พกถุงยางอนามัยเป็นคนสำส่อนทางเพศ แต่วิธีการพกถุงยางนี้คือการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นโรคซิฟิลิส หนองใน หนองในเทียม แผลริมอ่อน ฝีมะม่วง เริมที่อวัยวะเพศ หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ

ดังนั้นถ้าไม่อยากเป็นเหมือนสาวในคลิปนี้ ก็เลือกเอาว่าขณะมีเพศสัมพันธ์จะใช้หรือไม่ใช้ถุงยาง วัยรุ่นเลือกได้อยู่แล้ว อยู่ที่ว่าจะเลือกทางไหนก็เท่านั้น

*หมายเหตุ : สายด่วน 1663 ปรึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คุยเรื่องเพศได้ที่ talkaboutsex.thaihealth.or.th

ข้อมูลและคลิปจาก สสส.

keyboard_arrow_up