พท. ชี้ นายกฯ เข้าใจผิดประเทศโตเร็ว เรียกร้อง รบ.เจรจาสหรัฐฯ ขอคืนสิทธิ GSP

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย และนายศราวุธ เพชรพนมพร ปธ.กมธ.ต่างประเทศ ได้ออกมาแถลงข่าวเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ยอมรับความจริงเรื่องสาเหตุของการที่ไทยถูกรัฐบาลสหรัฐตัดสิทธิ GSP กว่า 500 รายการ นายศราวุธ บอกว่า การที่รัฐบาลสหรัฐฯ ตัดสิทธิ GSP สินค้ากว่า 500 รายการของไทย ทำให้ประเทศไทยเสียหายกว่า 4 หมื่นล้านบาทต่อปี โดยสหรัฐฯก็ให้เหตุผลของการตัดสิทธิในครั้งนี้ว่าประเทศไทยไม่สามารถดูแลแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลได้ ซึ่งภายหลังจากการที่สหรัฐฯ ได้ออกมาตัดสิทธิแล้ว ท่านนายกฯได้ออกมาพูดว่าการที่รัฐบาลสหรัฐฯตัดสิทธิ GSP ของไทยนั้น เป็นเพราะว่าประเทศไทยมีการพัฒนาสูง ตนมองว่าไม่ใช่ ประเทศที่ได้รับสิทธิ GSP ต้องมีรายได้ต่อหัวไม่เกิน 12,476 เหรียญต่อคนต่อปี ขณะที่ไทยมีรายได้ต่อหัว 7,000 เหรียญต่อคนต่อปีเท่านั้น หากย้อนมองไปดูตั้งแต่รัฐบาลสมัย คสช.รัฐบาลเคยประกาศว่า สามารถแก้ไขปัญหาแรงงานได้สำเร็จ แต่มีคนปิดกิจการทำประมงไปหลายเจ้า ซึ่ง รัฐบาลควรทบทวนว่าเราดำเนินงานมาถูกทางหรือไม่ นอกจากนี้กว่าที่การตัดสิทธิ GSP จะมีผลก็หลังจากนี้อีก 6 เดือน จึงอยากให้รัฐบาลหาแนวทางในการเจรจาขอคืนสิทธิ เพราะบางประเทศที่ถูกตัดสิน เมื่อเข้าไปเจรจาก็ได้สิทธิ GSP คืนมา ซึ่งรัฐควรเร่งดำเนินการเพราะถือว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวไทยที่ต้องส่งออกสินค้า […]

เอาจริง!! แคนาดาบอกลา “หูฉลาม” สั่งประกาศห้ามทั้ง “นำเข้า-ส่งออก”

แม้จะเป็นอาหารที่ยอดนิยมที่มักเสิร์ฟในงานมงคลต่างๆ แต่เชื่อว่ามีน้อยคนนักที่จะทราบที่มาเบื้องหลังของวัตถุดิบที่นักอนุรักษ์ตั้งชื่อให้ว่า “เมนูจักรพรรดิเปื้อนเลือด” เพราะกว่าจะกลายมาเป็นเมนูหรูๆ สักชามนั้น ต้องมีฉลามจำนวนมากที่ถูก “ตัดครีบทั้งเป็น” ก่อนจะโดยโยนทิ้งลงทะเลให้จมน้ำตายอย่างช้าๆ เพราะไม่สามารถแหวกว่ายให้น้ำไหลผ่านเหงือกได้ และกว่าจากข้อมูลจาก องค์การสหประชาชาติ (UN) ยังคาดว่าในแต่ละปีมีฉลามกว่า 73 ล้านตัวถูกฆ่า เพื่อนำมาเป็นอาหาร แถม 1 ใน 3 ของหูฉลาม ยังถูกตัดมาจากฉลามสายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ จากข้อมูลที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ davidshiffmancv.com เมื่อปี ค.ศ. 2017 พบว่าประเทศแคนาดามีการน้ำเข้าหูฉลามจากประเทศจีนมากกว่า 148,000 กิโลกรัม และแม้ว่าจะมีการแบนการทำประมงฉลามในประเทศไปแล้วในปี พ.ศ. 2537 แต่ก็ยังถือเป็นหนึ่งในประเทศที่นำเข้าหูฉลามมากที่สุดนอกเอเชีย แต่ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 แคนาดาประกาศผ่านร่างกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามนำเข้า และส่งออกหูฉลาม นอกจากนี้ ร่างกฎหมายยังครอบคลุมถึงการห้ามจำหน่าย และบริโภคหูฉลาม โดยแคนาดา ถือเป็นประเทศแรกในกลุ่ม G-20 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 19 ประเทศ ที่ออกกฎหมายห้ามนำเข้า – ส่งออก และบริโภคหูฉลาม ทำไมถึงกินหูฉลาม!? […]

ไฟเขียวส่งออกช้าง!! กรมการค้าต่างประเทศแจง ปลดล็อกเพื่อ “งานวิจัย-เชื่อมไมตรี”

กรมการค้าต่างประเทศออกระเบียบกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการอนุญาตส่งออกช้างและผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากส่วนต่างๆ ของช้าง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ที่กำหนดให้ช้างเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออก ก่อนร่าง พ.ร.บ. ช้าง พ.ศ. …. แล้วเสร็จ คาดไทยสามารถส่งออกช้างได้กลางปี 62 นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 กระทรวงพาณิชย์ได้ออกระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 โดยช้างที่ส่งออกได้ต้องเป็นช้างที่จดทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณแล้วเท่านั้น และอนุญาตให้ส่งออกช้างได้ 3 กรณี คือ 1) การส่งช้างเพื่อการศึกษาวิจัย 2) การส่งช้างเพื่อสัมพันธไมตรี และ 3) การส่งส่วนต่างๆ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้มาจากช้างเพื่อศึกษาวิจัยทางวิชาการหรือเพื่อเป็นโบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุ ซึ่งระเบียบกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวจะบังคับใช้ จนกว่าร่าง พ.ร.บ.ช้าง พ.ศ. …. ของกรมปศุสัตว์จะแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ หลังจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะได้มอบอำนาจให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้พิจารณาออกใบอนุญาตส่งออกต่อไป […]

keyboard_arrow_up