สังเวยความมักง่าย! เผยภาพลูกฉลามถูก ‘ฉลากขวดน้ำ’ รัดรอบหัว มาเกยตื้นตายที่เซเชลส์

ปัญหามลพิษทางทะเลที่มีสาเหตุมาจากพลาสติกนั้น นับเป็นเรื่องใหญ่ที่ทั่วโลกต่างยังแก้กันไม่ตก และล่าสุดในเพจ The James Michel Foundation โพตส์โพสต์ภาพลูกฉลามเลมอน (Sickle-fin lemon shark) ซึ่งมาเกยตื้นอยู่บนหาด Marie Laure ประเทศเซเชลส์ ที่อยู่ในสภาพมีฉลากพลาสติกของขวดน้ำดื่มรัดรอบหัว จนไม่สามารถอ้าปากเพื่อกินอาหารและหายใจเพื่อให้น้ำผ่านเหงือกได้ ปัจจุบัน ฉลามเลมอนมีสถานภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Vulnerable) ตามการประเมินของ IUCN Red List of Threatened Species เนื่องจากการถูกล่าเพื่อเอาครีบ และมักถูกล่าในวัยเด็กเพื่อนำไปขายเป็นปลาสวยงามให้นักเลี้ยงปลาทะเลบางกลุ่ม

keyboard_arrow_up