กฎหมายกำหนด ห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ 1 วัน ก่อนเลือกตั้ง (คลิป)

ใกล้เลือกตั้งแล้วต้องดูวันกันให้ดี ๆ สำหรับสายปาร์ตี้ เพราะกฎหมายกำหนดไว้ว่า คืนก่อนเลือกตั้ง 1 วัน เขาห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุรา ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะการแจกเหล้า เลี้ยงเหล้า ถูกมองว่าเป็นการซื้อเสียงมาตั้งแต่ในอดีต ตามกฎหมาย กำหนดให้ วันก่อนวันเลือกตั้ง ห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ ของมึนเมา 1 วัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง ซึ่งเลือกตั้งครั้งนี้ ตรงกับวันที่ 24 มี.ค. 62 จึงห้ามขายแฮลกอฮอล์ตั้งแต่เวลา 18.00 ของวันที่ 23 มี.ค. 62 เป็นต้นไป หากผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษทางกฎหมาย การขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน และปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สามารถติดตามข่าวสารอื่น ๆ และเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง “รู้ก่อน! […]

ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ที่กากบาทลงบัตรไม่ได้ แต่ให้สิทธิคนลงคะแนนแทนได้ (คลิป)

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ คนพิการหรือผู้สูงอายุจะได้รับการอำนวยความสะดวกในการลงคะแนนเป็นพิเศษ โดยให้ญาติ หรือ กกต. ประจำหน่วยเลือกตั้ง ลงคะแนนแทนให้ ซึ่งจะแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา สำหรับการเลือกตั้ง วันที่ 24 มี.ค. 62 บุคคลที่เป็นผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งได้เท่านั้น สามารถให้ผู้อื่นไปลงคะแนนเสียงแทนได้ เช่น ญาติ บุคคลสนิทที่ไว้ใจได้ หรือ เจ้าหน้าที่ กกต. ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยอาจจะมีการจัดสถานที่ไว้ให้เป็นพิเศษ โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อขอให้สิทธิเลือกตั้ง ในพื้นที่เขตได้ จนถึงวันที่ 19 ก.พ. 62 เท่านั้น และใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 17 มี.ค. 62 สามารถติดตามข่าวสารอื่น ๆ และเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง “รู้ก่อน! เลือกตั้ง” ในช่วงรายการข่าวเย็นอมรินทร์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ ทีวี ช่อง 34 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 17.00 น.

วันเลือกตั้งไปใช้สิทธิไม่ได้ ให้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ก่อน 19 ก.พ. นี้

วันที่ 24 มี.ค. 2562 กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ในวันนั้น ก็สามารถลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตพื้นที่ หรือเลือกตั้งล่วงหน้าได้ มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ดังนี้ ประชาชนสามารถลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตพื้นที่ได้ โดยวิธียื่นเรื่องที่นายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 ก.พ. 62 หรือยื่นด้วยตัวเอง ทางไปรษณีย์ และทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ คลิก https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote และสามารถใช้สิทธิไปเลือกตั้งล่วงหน้าได้ในวันที่ 17 มี.ค. 62 เท่านั้น หากลงทะเบียนแล้วไม่ไปใช้สิทธิ ก็จะไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันที่ 24 มี.ค. 62 ได้อีก หลักฐานที่ใช้เพื่อยืนยันตัวตนในวันเลือกตั้ง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ พาสปอร์ต บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรอื่น ๆ ที่ราชการเป็นผู้ออกให้ ตามที่กำหนด มีเลขประจำตัว 13 หลัก และรูปถ่ายชัดเจน สามารถติดตามข่าวสารอื่น ๆ และเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง “รู้ก่อน! เลือกตั้ง” ในช่วงรายการข่าวเย็นอมรินทร์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ […]

ไปเลือกตั้งไม่ได้ เพราะจำเป็น ต้องแจ้งสาเหตุป้องกันการเสียสิทธิ

หากในวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เพราะมีกิจธุระจำเป็น ต้องไปแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เสียสิทธิต่าง ๆ โดยผู้ที่มีเหตุจำเป็น ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ดังนี้ 1. มีธุระจำเป็นต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล หรือเดินทางไปนอกราชอาณาจักร 2. เจ็บป่วย พิการ สูงอายุ หรือไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิได้ 3. อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร หรือ มีเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่ กกต. กำหนด วิธีการแจ้งเหตุ ก่อน-หลัง วันเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 กรอกแบบฟอร์ม หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ส. 28) โดยระบุหมายเลขบัตรประชาชน และที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ขั้นตอนที่ 2 แนบหลักฐาน เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ขั้นตอนที่ 3 ยื่นต่อนายทะเบียน นายทะเบียนอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้ 3 วิธี คือ […]

ถ้าไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน้าที่ จะถูกตัดสิทธิ 5 ประการ (คลิป)

กฎหมายกำหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันว่า หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วจะต้อง “เสียสิทธิ” 5 ประการ 1. ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. 2. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิก สภาท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. 3. สมัครรับเลือกเป็นกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน 4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริการท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น โดยจะถูกตัดสิทธิ ครั้งละ 2 ปี หากการเลือกตั้งครั้งต่อไป ไม่ไปใช้สิทธิอีก ก็ให้เริ่มนับไปอีก 2 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งใหม่ แต่สิทธิเหล่านี้จะกลับคืนมา เมื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งต่อไป ทั้งในระดับท้องถิ่น และในระดับชาติ สามารถติดตามข่าวสารอื่น ๆ และเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง “รู้ก่อน! เลือกตั้ง” ในช่วงรายการข่าวเย็นอมรินทร์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ ทีวี ช่อง 34 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ […]

keyboard_arrow_up