ราชบัณฑิตยสภา ประกาศกลับมาใช้ ‘แซว’ ตามเดิม รับมีปัญหาจากการพิสูจน์อักษร

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าบนเพจเฟซบุ๊ก ราชบัณฑิตยสภา ได้ออกประกาศชี้แจงเรื่องการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง โดยให้กลับมาใช้คำว่า ‘แซว’ ตามเดิม หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีประกาศผ่านพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2554 ได้ออกบังคับให้ใช้คำว่า ‘แซ็ว’ ทั้งราชบัณฑิตยสภา ได้ชี้แจงสาเหตุที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ระบุให้ใช้คำว่า แซ็ว นั้นเกิดจากความผิดพลาดในการพิสูจน์อักษร ดังนั้นสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะมีการปรับปรุงและแก้ไขในการจัดพิมพ์พจนานุกรมฯ ครั้งต่อไป

keyboard_arrow_up