ปภ.เตือน! ทั่วประเทศรับมือพายุฝน – สตช.สั่งทุกพื้นที่ปรับผิวจราจรรับช่วงเปิดเทอม-น้ำท่วม

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวถึงสถานการณ์วาตภัยว่า ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม ถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยรวม 31 จังหวัด 1,226 หมู่บ้าน มีบ้านเรือนประชาชนเสียหาย 8,810 หลัง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และ ผู้บาดเจ็บ 3 ราย แยกเป็น ภาคเหนือ 10 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 จังหวัด ภาคกลาง 4 จังหวัด และ ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ดังนั้นจึงประสานไปยังหน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้องมุงหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัยโดยด่วนแล้ว รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจ ประเมินและจัดทำบัญชีข้อมูลความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯต่อไป และจากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ ประกอบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้จะเกิดฝนฟ้าคะนองมากขึ้น […]

keyboard_arrow_up