Money Check Up

ต่อประกันสังคม ม.39 ทำเงินบำนาญลด? | Spotlight | 12 ก.ย. 66 | AMARIN TVHD34

13 ก.ย. 66
ต่อประกันสังคม ม.39 อาจทำให้เงินเกษียณของเราลดลงเกินครึ่ง จริงหรือไม่ เพราะอะไร และเราควรตัดสินใจต่อประกันสังคมดีรหรือเปล่า ใครที่มีแผนออกจากงานไม่ว่าจะออกมาเป็นฟรีแลนซ์ เป็นเจ้านายตัวเอง หรือกำลังวางแผนเกษียณ ติดตามได้ใน Money Check-up EP.นี้ #ประกันสังคม #ผู้ประกันตน #ม33 #ม39 #เกษียณอายุ #ฟรีแลนซ์ #วางแผนเกษียณ #ลาออก #MoneyCheckup

วิดีโอ แนะนำ