Special Scoop

"ความขัดแย้งในครอบครัว” ภัยเงียบกัดกินธุรกิจไทย | Spotlight | 1 มิ.ย. 66 | AMARIN TVHD34

6 มิ.ย. 66
ธุรกิจครอบครัว คิดเป็นกว่า 80% ของ GDP ไทย หนึ่งปัญหาที่อาจถึงขั้นทำให้ธุรกิจครอบครัวล่มสลายได้ ก็คือ “ปัญหาความขัดแย้ง” ของคนในครอบครัว ทั้งจากความไม่พอใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคน รวมถึงผลประโยชน์ที่จัดสรรกันไม่ลงตัว ซึ่งปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ หากมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วย “ยุติความขัดแย้ง” ภายในครอบครัว ให้ไม่ต้องถึงขั้นขึ้นโรงขั้นศาล และทำให้ธุรกิจครอบครัวต้องพังลง

วิดีโอ แนะนำ