Live Talk

ประเมินอนาคตหุ้นไทยกับความเสี่ยงทางการเมือง | Spotlight | 26 พ.ค. 66 | AMARIN TVHD34

26 พ.ค. 66
มาแล้ว รายการ SPOTLIGHT Live Talk พูดคุยกับคุณเผดิมภพ สงเคราะห์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมินอนาคตหุ้นไทยกับความเสี่ยงทางการเมือง ใครอยากรู้ตลาดจะมิทิศทางขึ้นหรือลง และปัจจัยการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ นักวิเคราะห์ประเมินอย่างไร ไปติดตามกันได้เลย

วิดีโอ แนะนำ