Short Clip

คนในยูเครนกำลังเสี่ยงหนาวตายและไฟฟ้าขาดแคลน | Spotlight | 8 ธ.ค. 65 | AMARIN TVHD34

8 ธ.ค. 65
ยูเครนกำลังเจอปัญหาหนักในหน้าหนาว เพราะรัสเซียดำเนินกลยุทธ์ใหม่ มุ่งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานเช่น โรงผลิตไฟฟ้า จนหลายเมืองของยูเครนไม่มีไฟฟ้า น้ำ และอินเตอร์เน็ตใช้ ทำให้ทั้งรัฐบาลและประชาชนต้องเร่งหาอุปกรณ์เอาตัวรอดในอากาศติดลบ

วิดีโอ แนะนำ