spotlight
Spotlight Exclusive

คนจนกู้แพง คนรวยกู้ถูก ปัญหาคนไทยติดกับดักหนี้ | Spotlight | 26 ต.ค. 65 | AMARIN TVHD34

26 ต.ค. 65
ปัญหาหนี้ เป็นปัญหาใหญ่และสำคัญมากสำหรับเศรษฐกิจไทย แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะคนรายได้น้อย เกษตรกร กลุ่มแรงงาน กลับยัง "ติดกับดักหนี้" คือ มีปัญหาในการจ่ายหนี้ และไม่สามารถหลุดพ้นจากหนี้ได้ซักที มีการวิเคราะห์กันว่า คนจนกู้แพง คนรวยกู้ถูก เพราะต้นทุนในการกู้ของคนรายได้น้อยสูงกว่าคนรวย หรือ คนรายได้ดี ปัญหานี้จะแก้ไขได้อย่างไร ไปติดตามมุมมองจากธนาคารแห่งประเทศไทย และ ธนาคารออมสิน ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐร่วมกันเสนอแนะในคลิปนี้

วิดีโอ แนะนำ