The Briefer

‘ผู้ว่าฯ แบงก์ชาติ’ คัดเลือกอย่างไร? | Spotlight | 4 มิ.ย. 67 | AMARIN TVHD34

4 มิ.ย. 67
SPOTLIGHT จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกลไกและกระบวนการในการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกันว่าทำอย่างไร

วิดีโอ แนะนำ