Live Talk

เมื่อไหร่คนไทยจะปลอดฝุ่นพิษ PM2.5 | Spotlight | 22 ก.พ. 67 | AMARIN TVHD34

22 ก.พ. 67
ประเด็นที่ทุกคนต้องให้ความสนใจ เพราะเกี่ยวข้องกับสุขภาพและการใช้ชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเมือง กับปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 และร่างพรบ.อากาศสะอาด