positioning

กนอ.-15 รัฐวิสาหกิจ MOU หนุนสมาคมกีฬาฯ ตอบโจทย์รัฐบาลดันกีฬาเป็น Soft Power

5 เม.ย. 67
กนอ.-15 รัฐวิสาหกิจ MOU หนุนสมาคมกีฬาฯ ตอบโจทย์รัฐบาลดันกีฬาเป็น Soft Power
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ผนึก 15 รัฐวิสาหกิจลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อผลักดันให้การกีฬาของประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง ตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนกีฬาให้เป็น Soft Power ของประเทศ

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยภายหลังร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนสมาคมกีฬา ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่มี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจร่วมลงนามทั้งสิ้น 16 หน่วยงาน ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2567 ว่า กนอ.เป็นหนึ่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่พร้อมดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนกีฬาให้เป็น Soft Power ของประเทศ ภายใต้โครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ เพื่อร่วมส่งเสริมด้านกีฬาของประเทศให้เกิดการพัฒนาอย่างมีระบบ

“การลงนาม MOU ครั้งนี้ กนอ.ลงนามร่วมกับสมาคมบิลเลียดแห่งประเทศไทย ซึ่ง กนอ.ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องในการแข่งขันรายการระดับโลก เช่น Thailand Ranking Circuit 2024, Asia Ocean School เป็นต้น นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนศูนย์พัฒนาบิลเลียดอาชีพ (โครงการ Academy กีฬาอาชีพ) ในการพัฒนาศักยภาพนักสนุกเกอร์เยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติ และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศต่อไป ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของ กนอ. คือ การสร้างความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนกีฬาให้เป็น Soft Power ของประเทศ ที่สำคัญ ยังเป็นการผลักดันให้การกีฬาของประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วย” นายวีริศกล่าว

ส่วนขอบเขตการดำเนินงานจะเริ่มตั้งแต่ การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา การจัดจ้างผู้ฝึกสอนและบุคลากรทางการกีฬา การจัดจ้างนักกีฬาต่างชาติเพื่อทำหน้าที่เป็นคู่ฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาไทย การจัดการแข่งขันภายในประเทศ การเข้าร่วมการแข่งขันในต่างประเทศ การจัดหาและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์กีฬา การพัฒนาศูนย์กีฬาสาขาของสมาคม การร่วมมือระหว่างองค์กรกีฬาในประเทศไทย และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนากีฬา โดยระยะเวลาดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงฯ คือ 4 ปี นับแต่วันที่มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ โดยให้การสนับสนุนปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนของทุกปี

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในครั้งนี้มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ร่วมสนับสนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 1. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 3. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 4. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 6. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สำนักงานสลากฯ) 7. ธนาคารออมสิน 8. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 10. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 11. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 12. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 13. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 14. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 15. การประปานครหลวง

Powered By : Positioning

advertisement

SPOTLIGHT