ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 27 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 27 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560 การไฟฟ้านครหลวง มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้านครหลวงจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังกล่าวดังต่อไปนี้
ประกาศ
ประกาศดับไฟ
MEA Call Center โทร 1130
 
keyboard_arrow_up