สคบ.สงขลาเข้ม ห้ามจำหน่ายปืนฉีดน้ำเกินราคา งดปืนแรงดันสูง-กระบอกสูบ ฝ่าฝืนคุก 5 ปี ปรับ 5 แสน

สคบ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายปืนฉีดน้ำ ป้องกันการนำปืนแรงดันสูงจำหน่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมย้ำเตือนผู้ประกอบการห้ามจำหน่ายเกินราคา

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสงขลา นำโดยนายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสงขลาพร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายปืนฉีดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561ในเขตอำเภอเมืองสงขลา ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส สงขลา ห้างลีวิวัฒน์ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และร้านค้าในตลาด ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรงมาใช้ในการเล่น ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายได้ เนื่องจากแรงดันส่งผลอันตรายต่อร่างกายโดยเฉพาะดวงตาและอันตรายในการขับขี่รถจักรยานยนต์

ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มักจะมีอันตรายเกิดขึ้นแก่ประชาชนหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากใช้ปืนฉีดน้ำความดันสูง โดยการนำอุปกรณ์ท่อพีวีซีมาดัดแปลงเพื่อเพิ่มแรงดันของน้ำ เมื่อนำมาใช้ทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน บางรายอาจถึงขั้นตาบอด หรือทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมา คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. จึงมีคำสั่งห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง หากมีขายจะมีความผิดตามกฎหมาย ตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หากเป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้สั่งนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด กล่าว่า จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเป็นอย่างดี โดยไม่มีการวางจำหน่ายปืนฉีดน้ำประเภทห้ามขายวางจำหน่ายแต่อย่างใด อีกทั้งผู้ค้าส่งและค้าปลีกก็รู้ดีถึงข้อห้ามในการนำสิ่งต้องห้ามเหล่านี้มาจำหน่าย จึงไม่ได้นำสินค้าประเภทต้องห้ามมาจำหน่ายแต่อย่างใด ส่วน สคบ.สงขลาได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการห้าม จำหน่ายเครื่องเล่นฉีดน้ำตามประกาศ สคบ. และได้แนะนำในเรื่องการติดฉลากสินค้า ให้มีความชัดเจนและแสดงรายละเอียดสินค้าที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าให้แก่ผู้บริโภคด้วย

นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
keyboard_arrow_up