ราชกิจจาฯ ประกาศ “ศิริชัย ดิษฐกุล” พ้นตำแหน่ง รมว.แรงงาน

วันที่ 2 พ.ย.60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก โดยข้อความระบุว่า

ด้วย พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ขอลาออกจากตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ความเป็นรัฐมนตรีของ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ตามความในมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

อ่านเพิ่มเติม : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/268/1.PDF

keyboard_arrow_up