ผอ.ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ปราบ ‘เว็บหมิ่น’ ได้กว่า 450 รายการ

พล.ต.ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกให้ความสำคัญเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ สิ่งสำคัญคือการสร้างความตื่นตัวให้กับกำลังพลหน่วยงาน และประชาชนให้มีตระหนักถึงภัยคุกคามด้านข้อมูลข่าวสารที่มีการบิดเบือน และการป้องกันการปล่อยข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้มีการดำเนินการการป้องกันและติดตามมาโดยตลอด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ตรวจพบ 820 รายการ แยกเป็นเฟซบุ๊ก 365 รายการ ยูทูป 450 รายการ ทวิทเตอร์ประมาณ 10 รายการ

ทั้งนี้ สามารถดำเนินการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารได้แล้วกว่า 450 รายการ และอยู่ในระหว่างดำเนินการอีกประมาณ 111 รายการ รวมถึงการดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิดตาม มาตรา 112 ประมาณ 7-8 ราย ซึ่งอุปสรรคสำคัญยังเป็นปัญหาด้านข้อกฎหมาย ซึ่งเป็นข้อจำกัดเกี่ยวกับกฎหมายของแต่ละประเทศ ทำให้การดำเนินการล่าช้า

จากการดำเนินการต่างๆ พบว่าปัจจุบันการบิดเบือนข้อมูลหรือการเผยแพร่ข้อมูลในทางละเมิดสถาบันลดน้อยลงรวมถึงผู้ที่มีความพยายามจะเข้าไปดูข้อมูลที่บิดเบือนต่างๆ ก็ลดน้อยลงเช่นเดียวกัน ส่วนตัวเชื่อว่าประชาชนให้ความสนใจกับผู้ที่บิดเบือนข้อมูล หรือข้อมูลการให้ร้ายสถาบันฯลดน้อยลง แต่ให้ความสำคัญการเทิดทูลสถาบันฯ เพิ่มขึ้น.

 

keyboard_arrow_up