สารพัดช่างบุรีรัมย์ พร้อมจิตอาสา ร่วมกันทำความดี ออกให้บริการตัดผมฟรี!

นางศิริวรรณ   สุวรรณกาญจน์  อาจารย์เสริมสวยและอาภรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนักศึกษา แผนกตัดผมชาย และช่างเสริมสวย ที่เรียนหลักสูตรช่างเสริมสวยระยะสั้น  รวมถึงช่างเสริมสวยที่จบหลักสูตรไปแล้วมีอาชีพเปิดร้านเป็นตัวเอง และจิตอาสา กว่า 10 คน ร่วมกันทำความดี ตัดผมฟรี ถวายเป็นพระราชกุศล ทำดีเพื่อพ่อ ได้ออกให้บริการตัดผม และแกะลายเลข 9 ฟรี ให้กับประชาชนที่สนใจ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ข้างศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ถ.อินทร์จันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีประชาชนทุกเพศวัย แห่มาใช้บริการตัดผมฟรี และบางคนก็แกะลายเป็นหมายเลข 9 เพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย แด่ในหลวง รัชกาลที่ 9  ทั้งนี้กลุ่มจิตอาสาจะออกให้บริการตัดผมฟรี ระหว่างวันที่ 23-27 ต.ค.2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. เพื่อแสดงความจงรักภักดี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9

นางศิริวรรณ   สุวรรณกาญจน์  อาจารย์เสริมสวยและอาภรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์  กล่าวว่า   การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อร่วมกันทำความดี ตัดผมฟรี ถวายเป็นพระราชกุศล ทำดีเพื่อพ่อ โดยพานักศึกษาแผนกตัดผมชาย และช่างเสริมสวย รวมถึงช่างตัดผมจิตอาสา ให้บริการตัดผมและแกะลายฟรีให้กับประชาชน ทั้งยังเป็นการใช้ความรู้ ทักษะฝีมือที่ตัวเองมี ทำความดีเพื่อพ่อ  พร้อมยืนยันว่า จะทำดีต่อไปเรื่อยๆ อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆ คน  ได้ร่วมกันออกมาทำความดีเพื่อพ่อ และสังคมมากขึ้น ตามกำลังและความสามารถที่ตัวเองมีในอีกทางหนึ่งด้วย

 

keyboard_arrow_up