‘จากทฤษฎีพ่อ…สู่ความพอเพียง’ พลิกฝื้นชีวิตด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ จากน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ร.9 (คลิป)

รู้จักกับยวง เขียวนิล ชายวัย 65 ปี จากจ.นนทบุรี หนึ่งในกรณีตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสำเร็จ สามารถพลิกฟื้นชีวิตของตนเองปละครอบครัวได้ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่

ย้อนไปเมื่อ 20 ปีก่อน ลุงยวงได้เนรมิตที่ดินขนาด 44 ไร่ ใน ต.ราชนิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ให้เป็นไร่นาสวนผสมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงวางรากฐานเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ปวงชนชาวไทย โดยตั้งใจขุดบ่อน้ำในสวนให้มีรูปร่างคล้ายฝ่าพระบาทของพระองค์ท่าน

ก่อนที่จะประสบความสำเร็จเฉกเช่นในปัจจุบัน ในอดีตลุงยวงเคยทำอาชีพทั้งรับราชการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง แต่ไม่เคยประสบความสำเร็จ เนื่องจากถูกพิษสุราเล่นงานจนสุุขภาพย่ำแย่ มีหนี้สิ้นมากมาย จนเมื่อตั้งสติได้จึงตัดสินใจหักดิบเลิกเหล้า ก่อนตั้งใจศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างจริงจัง

ลุงยวง บอกว่า ไม่อยากประเมินมูลค่าของการทำทฤษฎีใหม่ออกมาเป็นตัวเลข บอกได้เพียงว่าถ้าอยากกินอะไร ก็หาได้ในสวนของตัวเอง และมีเงินเหลือมาพอที่จะซื้อภายนอก ซึ่งนอกจากจะทำให้ครอบครัวได้อยู่ดีมีสุขแล้ว นก ปลา สัตว์เล็กๆ ก็ได้พึ่งพาอาศัย เชื่อว่าใครก็ตามที่เดินตามแนวทางของพระองค์ท่านในท้ายที่สุดแล้วก็จะมีความสุข

ปัจจุบันนอกจากทำเกษตรในพื้นที่ของตนเองแล้ว ลุงยวงเป็นวิทยากรของหลากหลายหน่วยงาน และเคยได้รับรางวัลมากมาย อาทิ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. 2560 แต่รางวัลที่ลุงยวงภูมิใจมากที่สุด คือ รางวัลรองชนะเลิศการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2550

ลุงยวง ย้ำว่า การที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยความมานะ อดทนในการศึกษาเรียนรู้ ซึ่งทุกคนสามารถทำได้หากตั้งใจจริง โดยน้อมนำเอาปรัชญาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง

keyboard_arrow_up