‘ท่อนฟืนไม้จันทน์-ช่อไม้จันทน์’ งานประณีตศิลป์ชั้นสูง (คลิป)

ในช่วงของงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ อีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญ คือ ท่อนฟืนไม้จันทน์ จำนวน 24 ท่อน ที่จะถูกนำไปวางบนพระจิตกาธาน โดยในการสร้างผลงานในครั้งนี้ มีการใช้เทคนิคพิเศษ และความละเอียดมากกว่าในอดีต รวมไปถึง ช่อไม้จันทน์ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ จะทรงวางถวายงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ ๙

ติดตามได้จากรายงานพิเศษ…

keyboard_arrow_up