ตรวจสอบภาพรวมสถานการณ์น้ำ

ช่วงนี้หลายจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วม ภาพรวมของสถานการณ์น้ำขณะนี้เป็นอย่างไรบ้าง และประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือมากแค่ไหน รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สุวัฒนา จิตตลดากร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

keyboard_arrow_up