ธอส.ให้คนไทยมีบ้านได้จริง! คงที่ดอกเบี้ย 2.5% ใน 3 ปีแรก

การมีบ้านคือความฝันของใครหลายๆ คน แต่จากผลสำรวจำนวนครัวเรือนไทย เมื่อปี 2561 พบว่า จำนวนครัวเรือนในประเทศไทย 21.32 ล้านครัวเรือน มีบ้านเป็นของตัวเอง หรือมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย หมายความว่า ไม่ต้องเช่าอยู่ มี 15.45 ล้านครัวเรือน ส่วนครัวเรือนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยมีจำนวน 5.87 ล้านครัวเรือน ในจำนวนนี้แบ่งเป็น ครัวเรือนรายได้สูง 0.8670 ล้านครัวเรือน ครัวเรือนรายได้ปานกลาง 1.4112 ล้านครัวเรือน และรายได้น้อยเกือบ 3.6 ล้านครัวเรือน นอกนั้นเป็นครัวเรือนไร้ที่พึ่ง

จากข้อมูลข้างต้น นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้เล็งเห็นถึงการเพิ่มโอกาสให้แก่ประชาชน ด้วยมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยฯ ของ ธอส. ประชารัฐ ทำให้คนไทยมีบ้านได้จริง อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ปีที่ 1-ปีที่ 3 คงที่ 2.50% ต่อปี ปีที่ 4 – ปีที่ 5 คงที่ 4.625% ต่อปี เฉลี่ย 5 ปีแรกเพียง 3.35% เท่านั้น ส่วนปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน กรณีสวัสดิการ MRR – 1.00% ต่อปี กรณีรายย่อย MRR – 0.75% (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 6.625% ต่อปี) วัตถุประสงค์ให้กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศที่มีราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 2.50% นับเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดในตลาด และยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยในช่วง 3 ปีแรก เช่น กรณีกู้ 1 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 3 ปีแรก จะผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,300 บาท ต่องวดเท่านั้น

หากเทียบกับเงินงวดผ่อนชำระของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อปกติในช่วง 3 ปีแรก วงเงินกู้ 1 ล้านบาท ผู้กู้จะสามารถประหยัดเงินงวดได้จำนวน 80,400 บาท หรือหากเทียบกับการผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อปกติในช่วง 5 ปีแรก ผู้กู้สามารถประหยัดเงินงวดได้ถึง 123,600 บาท ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์จาก 2% เหลือ 0.01% และลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนองจาก 1% เหลือ 0.01% อีกด้วย สามารถคำนวนมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยฯ ของ ธอส. ได้ที่นี่ > http://bit.ly/34qQWd5

การมี “บ้าน” ไม่ใช่เรื่องไกลฝันอีกต่อไป ได้ข้อมูลดีๆ แบบนี้แล้ว เตรียมเอกสาร แล้วยื่นคำขอกู้ ทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 – 24 ธันวาคม 2563 (ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว กำหนดเงื่อนไขการให้วงเงินลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิก่อน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร. 0-2645-9000 หรือ https://www.ghbank.co.th/product-detail/ghbank-loan-solution และ Facebook Fanpage: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข้อมูลอ้างอิง
รวมคอนโดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่เข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐ
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/24428
https://www.ghbank.co.th/product-detail/ghbank-loan-solution
https://www.ghbank.co.th/news/detail/public-relations/press-oct-22
https://www.thansettakij.com/content/412702
ธอส. มอบสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

keyboard_arrow_up