CPN ยืนยัน “เซ็นทรัล วิลเลจ” ขออนุญาตถูกต้องไม่เคยรุกล้ำที่ วอนแข่งขันแบบแฟร์ๆ

จากกรณีที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทอท. ส่งหนังสือถึงสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ตรวจสอบว่าโครงการ “เซ็นทรัล วิลเลจ” ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ก่อสร้างรุกล้ำพื้นที่ของ ทอท. หรือไม่นั้น

ล่าสุด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้ออกแถลงการณ์ยืนยัน โครงการเซ็นทรัล วิลเลจ การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งไม่ตรงกับข้อกล่าวอ้างที่สื่อต่างๆ ได้รับแต่อย่างใด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบัติตามข้อกำหนดการก่อสร้างบนพื้นที่ตั้งของโครงการ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายผังเมืองปัจจุบันอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตการเชื่อมทางเข้าออกโครงการอย่างถูกต้องจากหน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติ
3. บริษัทฯ ได้รับอนุญาตในการเชื่อมต่อ และขยายเขตวางท่อประปา และไฟฟ้าอย่างถูกต้องจากหน่วยงานผู้มีอำนาจ ซึ่งการขอใช้น้ำประปา ไฟฟ้า ถือเป็นสิทธิการเข้าถึงการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานตามปกติของประชาชนทั่วไป

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 นี้ และบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

keyboard_arrow_up