“เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” ทรงฉายพระรูปเซลฟี่ ขณะเสด็จออกสีหบัญชร

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี ประตูเหล็กกล้า ประตูเหล็กเพชร รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่หลังพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อเสด็จออกสีหบัญชร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พสกนิกรเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระราชโอรส พระราชธิดา โบกพระหัตถ์ ได้ทรงโบกพระหัตถ์ ทรงแย้มพระสรวลให้พระบรมวงศานุวงศ์และพสกนิกรที่มาถวายพระพร โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาฉายพระรูปจากสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทด้วย

keyboard_arrow_up