แนะนำเส้นทางสําหรับใช้เดินทางรอบพื้นที่ รองรับการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. , พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบเกี่ยวกับ
การอํานวยความสะดวกด้านการจราจร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. ไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ
ซึ่งพื้นที่จัดพระราชพิธีฯ จะอยู่บริเวณโดยรอบ พระบรมมหาราชวัง และพื้นที่ต่อเนื่อง สําหรับผู้ที่เดินทางสัญจรตามปกติขอได้โปรดหลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
และขอแนะนําเส้นทาง เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง ดังนี้

๑. เส้นทางจากฝั่งพระนคร – ฝั่งธนบุรี

๑.๑) เส้นทาง ทางด่วน
• ลงด่วนยมราช ใช้เส้นทาง ถนนสวรรคโลก – ถนนราชวิถี หรือ ถนนสุโขทัย – สะพานกรุงธนบุรี (ซังฮี้)
• ลงด่วนยมราช ใช้เส้นทาง ถนนหลานหลวง – ถนนจักรพรรดิพงษ์ หรือ ถนนราชดําเนินนอก – แยก จปร. – สะพานพระราม ๘
• ลงด่วนยมราช ใช้เส้นทาง ถนนหลานหลวง – ถนนราชดําเนินกลาง – สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
๑.๒) เส้นทาง พื้นราบ
• ถนนศรีอยุธยา – ถนนสวรรคโลก – ถนนราชวิถี หรือ ถนนสุโขทัย – สะพานกรุงธนบุรี (ซังฮี้)
• ถนนเพชรบุรี – ถนนหลานหลวง – ถนนจักรพรรดิพงษ์ หรือ ถนนราชดําเนินนอก – แยก จปร. – สะพานพระราม ๘
• ถนนพระราม ๑ หรือ ถนนเพชรบุรี – ถนนหลานหลวง – ถนนราชดําเนินกลาง – สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
• ถนนพระราม ๔ – ถนนเยาวราช – ถนนจักรวรรดิ – สะพานพระปกเกล้า
• ถนนพระราม ๔ – ถนนสาทรใต้ – สะพานตากสิน

๒. เส้นทางจากฝั่งธนบุรี – ฝั่งพระนคร

๒.๑) เส้นทาง ทางด่วน
• ถนนกาญจนาภิเษก ใช้เส้นทาง – ทางพิเศษศรีรัช วงแหวนรอบนอก – ด่านประชาชื่น หรือ ถนนกําแพงเพชร ๒
๒.๒) เส้นทาง พื้นราบ
• สะพานพระปกเกล้า – ถนนมหาไชย – ถนนเจริญกรุง – ถนนพระราม ๔ หรือ ถนนพระราม ๑
• สะพานพระปกเกล้า – ถนนมหาไชย – ถนนหลานหลวง – ถนนเพชรบุรี หรือ ถนนพระราม ๑
• สะพานพระปกเกล้า – ถนนเจริญกรุง – ถนนวรจักร – ถนนบํารุงเมือง – ถนนพระราม ๑
• สะพานตากสิน – ถนนสาทรเหนือ – ถนนพระราม ๔

ที่มา – phralan.in.th

keyboard_arrow_up