พิธีเสกน้ำอภิเษกรวม ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศน์ฯ เพื่อการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อเวลา 16.45 น. ของวันนี้ (18 เม.ย.62) โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ได้ถ่ายทอดสด พิธี “เสกน้ำอภิเษกรวม” 86 คนโท ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

การจัดทำน้ำสรงอภิเษกนี้ ประกอบด้วย น้ำพระพุทธมนต์และน้ำเทพมนต์ ซึ่งจะทำพิธีเสกน้ำเทพมนต์ก่อน โดยพิธีเสกสวดคาถาเทพมนต์ ประกาศชุมนุมเทวดา เพื่อประสิทธิ์ประสาทชัยมงคล บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมเนียมของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ก่อนเชิญมาประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์

เวลา 17.00 น. สมเด็จพระสังฆราช เสด็จถึงมณฑลพิธีพระวิหารหลวง

เวลา 17.00 น. นายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานศาลฎีกา เดินทางมาถึงพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม-นายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานศาลฎีกา ร่วมกันถวายพัดรองที่ระลึก (จำนวน 68 รูป) และพระสงฆ์สวดภาณวาร 4 รูป พระนั่งปรก จำนวน 5 รูป

-นายกรัฐมนตรี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ (กระบะมุก) ที่หน้าพระศรีศากยมุนี พระประธานพระวิหารหลวง กราบที่แท่นกราบ จากนั้น นายกรัฐมนตรี ไปยังหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ ถวายความเคารพ นายกรัฐมนตรี นั่งยังเก้าอี้ที่จัดไว้ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา อาราธนาศีลสมเด็จพระสังฆราช ให้ศีล จบ

– นายกรัฐมนตรี ไปยังตู้เทียนชัย

– สมเด็จพระสังฆราช ทรงเจิมเทียนชัย

– เจ้าหน้าที่มอบเทียนชนวนที่จุดไฟให้นายกรัฐมนตรี

– นายกรัฐมนตรี ถวายเทียนชนวนแด่สมเด็จพระสังฆราช

– สมเด็จพระสังฆราช ทรงจุดเทียนชัย (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจุดเทียนชัย ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ภูษามาลา แกว่งบัณเฑาะว์ ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์)


– พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ จุดธูปเทียนบูชาเทพยดา แล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ อ่านประกาศชุมนุมเทวดา (15 นาที)


– เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา อาราธนาพระปริตร

– พระสงฆ์ 68 รูป เจริญพระพุทธมนต์ (เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถึงบทเสกทำน้ำ)

– นายกรัฐมนตรี จุดเทียนที่ครอบสัมฤทธิ์ แล้วถวายสมเด็จพระสังฆราช (เมื่อเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ จบแล้ว)

– สมเด็จพระสังฆราช เสด็จลงจากอาสน์สงฆ์ที่ประทับ ทรงโปรยข้าวตอก ดอกไม้ และทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ที่คนโทน้ำ พระพุทธมนต์ จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ภายในราชวัติ (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ภูษามาลา แกว่งบัณเฑาะว์ ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์)

– พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายคันประทีปสั่นกระดิ่ง และโปรยข้าวตอก ดอกไม้ ที่คนโทน้ำพระพุทธมนต์ จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ภายในราชวัติ

(ขณะนี้ ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์)

– นายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และย่ามปักตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

– นายกรัฐมนตรี กรวดน้ำ

-พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระวิหารหลวง

– เสร็จพิธี

และในวันพรุ่งนี้ (19 เม.ย.62) ฤกษ์เวลา 07.30 น. ริ้วขบวนแห่เชิญ “คนโทน้ำอภิเษก” จำนวน 86 ใบ จะเคลื่อนขบวนฯ จากวัดสุทัศน์ไปตาม ถ.ดินสอ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ถ.ราชดำเนินกลาง และเข้าสู่ ถ.ราชดำเนินใน แล้วตรงไปยังประตูสวัสดิโสภา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเก็บรักษาไว้รอถวายการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 4 พ.ค. 2562 ต่อไป

keyboard_arrow_up