Timeline….กว่าจะถึงวันยึดทรัพย์ 35,717 ล้านบาท ‘ยิ่งลักษณ์’

กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนทางการเมืองบ้านเรา กับกรณีกระบวนการอายัด ยึด ทรัพย์สิน “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ตามคำสั่งการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง กระทรวงการคลัง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้สรุปความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวในสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ พบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นทั้งหมด 178,000 ล้านบาท

ทว่าตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มาตรา 8 ระบุว่า กรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน ให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น

ส่งผลให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ต้องชดใช้ค่าเสียหายคดีจำนำข้าว จำนวน 35,717 ล้านบาท เนื่องจากขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเป็นประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้ปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว และเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้น ทำให้กระทรวงการคลังได้รับความเสียหาย

ซึ่งประธานคณะกรรมการฯ คือนายมนัส แจ่มเวลา อธิบดีกรมบัญชีกลางขณะนั้น ได้ลงนามในหนังสือสรุปรับรองความเสียหายไปแล้วเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 60 ที่ผ่านมา ส่งต่อให้นายกรัฐมนตรี พิจารณาลงนามรับรอง เพื่อส่งต่อให้ กระทรวงการคลังดำเนินการติดตามทรัพย์

ต่อมาวันที่ 26 ม.ค 60 ทนายความอดีตนายกฯยิ่งลักษณ์ ได้ร้องศาลปกครอง ขอให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองและขอทุเลาการบังคับคดี แต่ปรากฏว่าศาลได้ยกคำร้องขอทุเลาการบังคับคดี เพราะเห็นว่ายังไม่มีการยึด อายัดทรัพย์สินแต่อย่างใด แต่ในส่วนที่ขอให้ยกเลิก เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้นศาลได้รับไว้พิจารณา

ดังนั้น เรามาดูกระบวนการอันนำไปสู่การอายัด ยึดทรัพย์อดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์กัน

เริ่มจากกระทรวงการคลัง ในฐานะฝ่ายปกครอง คือ ต้องทำการสืบทรัพย์ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ว่ามีเงินในบัญชีเท่าไหร่ มีกี่บัญชี มีสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์อะไรบ้าง อยู่ที่ไหนบ้าง รวมถึงมีหุ้นในบริษัทต่างๆมากน้อยเพียงใด

ซึ่งฝ่ายสืบทรัพย์ต้องสืบให้ปรากฏ จากนั้นจึงจะแจ้งไปยังกรมบังคับคดี เพื่อดำเนินการยึด อายัดทรัพย์สินตามกฎหมาย ก่อนนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือกระบวนการขายทอดตลาด

ส่วนคำสั่งให้กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดี และกรมบังคับคดีชี้แจงรายละเอียดต่อศาลภายใน 15 วัน หลังทนายความฝ่าย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ยื่นคำร้องขอทุเลาการยึดทรัพย์นั้น (ยื่นรอบ 2) กระทรวงการคลังต้องชี้แจงรายละเอียดว่า ได้ยึด อายัด อะไรไปแล้วบ้าง กระบวนการต่างๆ ทำตามกฎหมายหรือไม่ แล้วในส่วนของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ผู้ร้องได้รับความเสียหายอย่างไร ซึ่งศาลจะพิจารณาว่าจะอนุญาตให้มีการทุเลาการบังคับคดีหรือไม่

สำหรับกระบวนการบังคับคดี การยึด อายัด สามารถทำได้ แต่การขายทอดตลาด เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นเมื่อคดีถึงที่สุด ซึ่งศาลจะดูข้อเท็จจริง ดูข้อกฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ 2 ฝ่ายอย่างเต็มที่

ตราบใดที่คดียังไม่ถึงที่สุด ศาลมักจะให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ก่อน ซึ่งแปลว่า ยึดได้ อายัดได้ แต่กระบวนการขายทอดตลาด หรือการนำทรัพย์ส่งคืนแผ่นดิน ศาลจะให้รอไว้ก่อนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

keyboard_arrow_up