มท.เชิญน้ำอภิเษกจาก 108 แหล่งน้ำทั่วประเทศ มาปลุกเสกรวมที่วัดสุทัศนเทพวราราม

วันนี้ (18 เม.ย.62) เวลา 06.00 น. ที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้เชิญน้ำอภิเษกและน้ำสรงพระมุรธาภิเษก เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จากกระทรวงมหาดไทย ไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้นำขบวน พร้อมด้วยนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย

เมื่อเวลา 06.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีเชิญน้ำอภิเษก ได้ตั้งแถวพร้อมกันบนถนนอัษฎางค์ หน้ากระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นจุดตั้งขบวน จากนั้น ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแถวบริเวณด้านหน้ากระทรวงมหาดไทย

ต่อมาผู้เชิญคนโทน้ำอภิเษก จำนวน 86 คน เชิญคนโทน้ำจาก 108 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ลงจากห้องประชุมดอกแก้ว ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ทางบันไดหน้ามุข และนำไปวางเรียงบนรถเชิญน้ำอภิเษก ซึ่งตั้งอยู่บนถนนอัษฎางค์ หน้ากระทรวงมหาดไทย แล้วไปตั้งแถว ณ จุดตั้งขบวน

จากนั้น พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางถึงพิธี ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะแล้วถวายความเคารพ

กระทั่งเวลา 06.23 น. เริ่มเคลื่อนขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทย ไปตามถนนอัษฎางค์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบำรุงเมือง และเข้าสู่ถนนดินสอ เลี้ยววนรอบเสาชิงช้า ตรงไปยังวัดสุทัศนฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ตั้งแถวหน้าพระวิหารวัดสุทัศนฯ ผู้เชิญคนโทน้ำอภิเษก เชิญคนโทน้ำอภิเษกจากรถเชิญน้ำอภิเษกไปยังด้านหน้าพระวิหารวัดสุทัศนฯ โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด เชิญคนโทน้ำเข้าไปวางในพระวิหารวัดสุทัศนฯ

สำหรับรูปแบบขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทย ไปยังวัดสุทัศนฯ ประกอบด้วย รถตำรวจนำขบวน ตามด้วยวงดุริยางค์กองทัพบก 52 นาย บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3 บทเพลง ได้แก่ ใกล้รุ่ง มาร์ชราชวัลลภ และยามเย็น ต่อด้วยกำลังพลกองอาสารักษาดินแดนเชิญธงชาติ 34 นาย และเชิญธงตราสัญลักษณ์ 34 นาย รวมทั้งสิ้น 68 นาย จากนั้นเป็นรถเชิญคนโทน้ำอภิเษก รวม 86 ใบ ตามด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งหมด 86 คน ถัดมาเป็นผู้เชิญคนโทน้ำอภิเษก 86 คน และผู้ร่วมขบวน ปิดท้ายด้วยรถตำรวจ รวมระยะทางทั้งหมด 740 เมตร

และในช่วงเย็นของวันที่ 18 เมษายน 2562 จะเป็นการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยฤกษ์เวลา 17.19 น.

ขอเชิญประชาชนรับชมถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย การประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม ตั้งแต่เวลา 16.45 น. เป็นต้นไป จนแล้วเสร็จพิธี

keyboard_arrow_up