“ระยอง” เดินหน้าโอทอปนวัตวิถี 40 หมู่บ้านสร้างรายได้ให้ชุมชน

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดระยองจัด “โครงการเที่ยวชุมชนระยอง ต้องลอง ต้องมา OTOP นวัตวิถี กิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว 3 เส้นทาง ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย” โดยว่าที่ร้อยตรี พิรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า “ตามที่รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และมุ่งเน้นการสร้างรายได้และความเจริญเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนจังหวัดระยอง จึงได้จัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น โดยการเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจ ในระดับจังหวัด อำเภอ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง”

“การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยสร้างการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.ระยอง ให้เป็นที่รู้จักทำให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยได้เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว 3 เส้นทาง โดยเลือกเยี่ยมชม 20 จุดท่องเที่ยว ใน 8 อำเภอจากทั้งหมด 40 หมู่บ้าน รวมระยะเวลา 6 วัน 5 คืน ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย ดังนี้

1.เส้นทางที่ 1: “ท่องเที่ยวเศรษฐกิจตามเส้นทาง EEC” ที่อำเภอบ้านค่ายและอำเภอนิคมพัฒนา
2.เส้นทางที่ 2: “ท่องเที่ยว มนต์เสน่ห์วิถีชาวเล” ที่อำเภอบ้านฉาง อำเภอเมืองและอำเภอแกลง
3.เส้นทางที่ 3: “ท่องเที่ยว อารยธรรม ดื่มด่ำธรรมชาติ” ที่อำเภอเขาชะเมา อำเภอวังจันทร์และอำเภอปลวกแดง

การจัดโครงการ “เที่ยวชุมชนระยอง ต้องลอง ต้องมา OTOP นวัตวิถี” ในครั้งนี้ เพื่อให้ชาวระยอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจและช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมาลองสัมผัสการท่องเที่ยวแบบชุมชน ชมความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งสามารถมาเที่ยวได้ทั้งปี

keyboard_arrow_up