ค้านสุดตัว! นายทุนสร้างฟาร์มไก่ในพื้นที่แม้ประชาคมไม่ผ่าน ชาวบ้านหวั่นกระทบชุมชน

เรื่องราวชาวบ้านหมู่ 2 อ.มะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี กว่า 130 คน ที่เข้ามาร้องทุกข์ในรายการคลายทุกข์ชาวบ้านเนื่องจากในพื้นที่ กำลังมีการสร้างฟาร์มไก่ขนาดใหญ่ กว่า 300 ไร่ ทั้งที่ประชาคมฟังความเห็นชาวบ้านไม่ผ่าน แต่ใช้ผลประชาคมปลอมในการดำเนินการ ส่งผลในชาวบ้านในหมู่บ้านกว่า 200 หลังคาเรือนอาจได้รับผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากฟาร์ม ทั้งมลภาวะ กลิ่นเหม็น แมลงวัน รวมไปถึงโรคระบาดต่างๆ ที่มีไก่เป็นพาหะนำโรคด้วย

สถานการณ์ล่าสุดเมื่อเดือน ตุลาคม 60 ฟาร์มไก่แห่งนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จไป 90% มีอาคารเหล้าไก่ขนาดใหญ่กว่า 40 อาคาร โดยตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้าน 800 เมตร และสถานที่ที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุดคือสถานีอนามัยของหมู่บ้าน เมื่อเท้าความไปถึงการทำประชาคมขอความเห็นของชาวบ้าน ฟาร์มแห่งนี้ได้ใช้ผลการจัดทำประชาคมของวันที่ 7 มี.ค. 59 ซึ่งชาวบ้านเล่าว่าในครั้งนั้น เจ้าหน้าที่บอกเป็นการประชาคมเพื่อการจัดทำแผงโซลาร์เซลล์ ชาวบ้านเห็นว่ามีประโยชน์ต่อชุมชน เลยมีการลงชื่อไปร้อยกว่ารายชื่อ แต่เมื่อตรวจสอบพบในภายหลังว่าเป็นฟาร์มไก่จึงมีการให้ผู้ใหญ่บ้านติดต่อไปยังเจ้าของเพื่อพูดคุย นำมาสู่การจัดทำประชาคมอีกครั้งในวันที่ 7 ก.พ. 60 ผลปรากฏคือ ประชาคมความเห็นชาวบ้านไม่ผ่าน แต่ฟาร์มยังเดินหน้าก่อสร้างต่อไป และแม้จะมีการรวบรวมรายชื่อเข้าไปยื่นต่อหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ระดับตำบลจนถึงระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเพิกเฉย

ฟาร์มไก่

ทนายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ ประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลาย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้ให้แนวทางการในกรณีนี้ว่า เนื่องจากที่จ.กาญจนบุรีกำลังจะมีผู้ว่าราชการคนใหม่ ให้ชาวบ้านทำหนังสือโต้แย้งในคำสั่งเดิม ในเรื่องของการอนุญาติให้สร้างฟาร์มไก่ ลงรายมือชื่อผู้คัดค้าน พร้อมแนบบัตรประจำตัวประชาชน และให้ผู้ว่าฯ สั่งตรวจสอบว่าการประชาคมความเห็นชาวบ้านที่ผ่านไปนั้นเป็นประชาคมผีหรือไม่ เพราะบางคนอาจลงชื่อแต่อาศัยอยู่ในพื้นที่อื่นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการสร้างฟาร์ม โดยเข้าไปยื่นหนังสือที่งานสารบรรณ ศาลากลางจังหวัด และต้องให้เจ้าของฟาร์มออกมาชี้แจงให้ชัดเจนว่า จะจัดการกับมลภาวะและความเดือดร้อนที่ชาวบ้านจะได้รับต่อจากนี้อย่างไร

ติดตามชมรายการคลายทุกข์ชาวบ้าน ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.15 น. ช่องอมรินทร์ทีวี 34

keyboard_arrow_up