ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
วันที่ 1 กันยายน 2565

advertisement

929332

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

725298

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

604210

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

83

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดที่ 1 กันยายน 2565

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
929331929333
รางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

667053603379270269235821774667
รางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

021821287894184051646053390850810707897796438365233499762645
รางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

183337131327948092896705787369656428565190152969001441746794413609946532985290297469232580007482626928957112138823243268758455796702296111081675415650698315803192874966926243151207867305283294353430409008770442877064207962964406056830255952550993222354585743241785754604726735069584336559968128992826
รางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท



ข่าวหวย