close sticky

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
วันที่ 16 พฤษภาคม 2565

155012

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

247736

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

540236

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

06

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดที่ 16 พฤษภาคม 2565

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
155011155013
รางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

906492034469138648834831243880
รางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

999289908522423387973781510732540646214041818637197770813517
รางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

323541234259129532925025271952375546807429973621605667135307497551928267831329711525946794000680538395441194813280708942147785521027153108746627326167181559707704715686713610201394362363391791581416973062498234739050462186587387026381799881694416555889976980166933730171417235389714313439427353866530
รางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท



ข่าวหวย