close sticky

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

658642

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

778518

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

041325

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

09

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดที่ 2 พฤษภาคม 2565

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
658641658643
รางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

543232922672589191709976457804
รางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

662820955956298818515994659560950820160280748330260079613584
รางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

278086810297322027079970716033653812742249874967160366403769886182603171929439965626850098711243298678397768407522153705300748246342912192119927781144810206081079074599000447880074587021166367082545526398812160284336542606898894708539826911612522483881188237393904953573964590815464851467914709532811
รางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท



ข่าวหวย