ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

098597

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

644085

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

816592

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

57

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
098596098598
รางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

165734765976637407585460030430
รางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

948978102528408262892066975056122960792203578833972038376498
รางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

778129655589428611381502629505667166927510893761313927662042747494607883893627566598080025304496492914977322776735036845091316046948059896713221200165259271629661427110510671733213007283787203057235720601434204373008999889747197063574869498359828628866337807178514956547329052219734678261550817716046
รางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท



ข่าวหวย