ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

944308

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

942061

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

509485

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

30

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
944307944309
รางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

794196419058764589480963444350
รางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

871885141377022497421170177812332271156263928569538199004259
รางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

054089692263346439565601229880592089471269887265258529885662364151637153205098354583960633168583447352096288266903406035147017936102052939558630643331062579300600075272455986200560216712581869766790004062914419572918115855832972032434853331291339295220574585975685599802794162764703107106175016851753
รางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท



ข่าวหวย