close sticky

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
วันที่ 30 ธันวาคม 2564

819068

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

591979

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

547419

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

36

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดที่ 30 ธันวาคม 2564

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
819067819069
รางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

418296607012867865959790357005
รางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

138033717892778106160702707019469065191551092409777805831176
รางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

356979819260572028440360231971317938173329176341086093737043171410958107310806431707352799757343990220712546525593253384678823786155117470031352384157537836956172118117040781984568403158114314008114595777119166785061831205988171069230247563653633288722892983350536698896317631501062574048811808577997
รางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท



ข่าวหวย