ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
วันที่ 16 ธันวาคม 2564

639235

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

097629

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

476522

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

83

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดที่ 16 ธันวาคม 2564

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
639234639236
รางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

270185404030373811594923068617
รางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

671611490758487970345452599259674588321651056539813866487547
รางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

237658108778920039100812909188893900954549801283470056740788383929918511360617883434695350080125383081818596196717593359337859485544990324034896746024525200704752666129127145874545153828075924396403126892059239132862370299590940890620904872971454440782018790828624268525837110111912386560729500568582
รางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท



ข่าวหวย