close sticky

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
วันที่ 1 สิงหาคม 2563

569391

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

931575

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

578809

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

92

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดที่ 1 สิงหาคม 2563

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
569390569392
รางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

101633544525769799512010849581
รางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

030131810800118907085905777509403720308143036873745312136551
รางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

672575758924727773305677375627646830199198753376735597546351164150580533676289911332859884468271575463900970487015245303121738529542666509074056272070559656361090108799013724795629400896131753347683465487615672549586235282998300147590539171068906938762607269114014222641441717580695632642326212490883
รางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท



ข่าวหวย

ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ