“คางคกไวโอมิง” สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่แค่ในที่เพาะเลี้ยง แต่สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติแล้ว

คางคกไวโอมิง (Wyoming toad) เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหายากที่ปัจจุบัน และเหลือรอดอยู่เฉพาะในสถานที่เพาะเลี้ยง ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งชาติทะเลสาบมอร์เทนสัน ในรัฐไวโอมิง สหรัฐอเมริกาเท่านั้น ถูกขึ้นทะเบียนอยู่ในรายชื่อสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เมื่อ ค.ศ. 1984

คางคกไวโอมิง เดิมเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่พบได้ทั่วไปในช่วงทศวรรษที่ 1950 ก่อนจะลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ 1970 และถูกขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่น จนสุดท้ายมีความเชื่อว่าอาจสูญพันธุ์ไปเมื่อ ค.ศ. 1980 กระทั่งได้ถูกค้นพบอีกครั้งเมื่อ ค.ศ. 1987 ตามชายฝั่งทะเลสาบมอร์เทนสัน ซึ่งเป็นทะเลสาบสนที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,212 เมตร ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 ได้เริ่มโครงการเพาะขยายพันธุ์ ด้วยจุดประสงค์เพื่อปกป้องคางคกชนิดนี้ไม่ให้สูญพันธุ์

ทว่า แม้จะมีการปล่อยคางคกคืนสู่ธรรมชาติ แต่ใน ค.ศ. 1991 กลับไม่มีรายงานว่าพบการสืบพันธุ์ในธรรมชาติอีกเลย จนมีข้อสันนิษฐานว่าพวกมันสูญเสียสัญชาตญาณสัตว์ป่าไปแล้ว ทำให้แผนการอนุรักษ์คางคกไวโอมิงในธรรมชาติตอนนี้ มีเพียงการปล่อยประชากรเกิดใหม่สู่พื้นที่อนุรักษ์เท่านั้น แต่ยังไม่สามารถเพิ่มประชากรด้วยการขยายพันธุ์ในธรรมชาติได้

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งอุปสรรคที่ทำให้การรักษาสายพันธุ์คางคกชนิดนี้ยังไม่มีความแน่นอนนัก นั่นคือการระบาดของเชื้อราในสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่เรียกว่า Batrachochytrium dendrobatidis ซึ่งเชื่อว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่คุกคามต่อการอยู่รอดของคางคกชนิดนี้ และยังไม่มีวิธีรับมือที่เป็นรูปธรรม

keyboard_arrow_up