เปิดกระบวนการ “ลอกคราบ” เบื้องหลังวงจรการเจริญเติบโตของสัตว์หลายชนิด

ในขณะที่มนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่ จะมีการยืดขยายสัดส่วนร่างกายให้โตขึ้นตามอายุขัยและปริมาณอาหาร แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีสัตว์หลายชนิดที่เมื่อเจริญเติบโตได้ถึงระดับหนึ่ง มักจะมีการ “ลอกคราบ” ซึ่งเป็นศัพท์ทางชีววิทยาที่เกิดขึ้นเมื่อสัตว์ลอกส่วนของร่างกายที่มักจะเป็นเปลือกนอกออกไป หรือเปลี่ยนส่วนที่ปกคลุมภายนอกออก

อย่างไรก็ตาม กระบวนการลอกคราบนี้ ยังหมายรวมถึงการสลัดขนของสัตว์เลี้ยงลูกและสัตว์ปีกบางชนิด ที่มีการเปลี่ยนสีขนหรือผิวหนังตามอายุที่เพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนไปเฉพาะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของปีเท่านั้น แต่ในวงจรชีวิตของสัตว์เลื้อยคลาน แมลง และสัตว์ประเภทขาปล้องหลายชนิด อาจจำเป็นต้องมีการลอกคราบหลายครั้งในช่วงชีวิต เพื่อให้พวกมันเติบโตขึ้น

แต่ในบางกรณี…การลอกคราบก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตสำหรับสัตว์กลุ่มนี้ได้ เพราะนอกจากร่างกายของมันจะอยู่ในสภาพอ่อนแอหลังลอกคราบแล้ว หากมีการสะสมอาหารไม่เพียงพอ อาจทำให้เกิดปัญหาลอกคราบไม่ผ่าน และตายคาคราบผิวหนังเก่าของตัวเองได้

แมลงปอมีการลอกคราบหลายครั้งก่อนจะกลายเป็นตัวเต็มวัยที่พร้อมออกบิน
การผลัดขนของนกเพนกวิน เป็นสิ่งที่แสดงว่ามันได้กลายเป็นนกโตเต็มวัยแล้ว
งูนั้นมีการลอกคราบตลอดชีวิต เพื่อให้ตัวเองเจริญเติบโต
กิ้งก่าและสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดก็มีการลอกคราบ และมันสามารถกินคราบของตัวเองเพื่อเป็นอาหารเสริมได้อีกด้วย
เช่นเดียวกับแมลงอื่นๆ ตั๊กแตนเองก็มีการลอกคราบเพื่อเจริญเติบโตเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัยเช่นกัน
keyboard_arrow_up